Podwyżka czynszu w kamienicy a stan budynku

Podwyżka czynszu w kamienicy a stan budynku

Czy do ustalenia czynszu w mieszkaniu w kamienicy czynszowej (dzierżawa dożywotnia) wystarczającą podstawą jest ustawa o ochronie praw lokatorów i wskaźnik przeliczeniowy odtworzenia 1 m2 powierzchni lokalu? Czy stan budynku nie ma tu żadnego znaczenia? Czy od poprawnie wyliczonej kwoty są możliwości odwoływania się? W budynku nie ma ogrzewania, ciepłej wody ani gazu, a czynsz poszybował do wys. 757 zł za niespełna 45 m2 mieszkania.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone auto

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone auto

Zawracając na parkingu przy bloku, zarządzanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, uszkodziłem samochód. Najechałem na kratkę osłaniającą kanał odprowadzający wodę, a ona nie była umocowana do podłoża, jedynie niedbale skręcona drutem. Drugi z jej końców uniósł się i zaczepił o podwozie, w skutek czego został wyrwany tylni zderzak, uszkodzeniu uległy czujniki parkowania i tylna lampa. Zdarzenie miało miejsce 10 dni temu. Niezwłocznie zgłosiłem się do TBS, gdzie uzyskałem informację, że jak najbardziej są od takich zdarzeń ubezpieczeni i przekazali mi numer polisy ubezpieczyciela. Sporządzili również oświadczenie, że to z winy uszkodzonego mocowania kratki. Wystosowałem więc pismo do ubezpieczyciela, informując o zaistniałym zdarzeniu i zwróciłem się z żądaniem naprawy mojego auta. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź odmowną, w której ubezpieczyciel stwierdza, że TBS nie jest winny zaistniałej szkodzie. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji ubezpieczyciela? Po odmowie wypłacenia odszkodowania TBS wysłał dodatkowe pismo do ubezpieczyciela.

Inwestor przerwał remont i nie zapłacił całości pieniędzy - co zrobić?

Inwestor przerwał remont i nie zapłacił całości pieniędzy - co zrobić?

Obecnie wykonuję remont niedużego mieszkania. Miałem go wykonać w 4 tygodnie, ale wyszły pewne sprawy, co spowodowało niewielkie opóźnienie. Prace zakończyłbym po 6 tygodniach, jednak inwestor - właścicielka mieszkania w połowie 5 tygodnia przerwała remont i wyprosiła mnie z mieszkania, twierdząc, że się na tym nie znam, że wszystko jest źle zrobione. Z umówionych 14 tys. zł zapłaciła mi do tej pory tylko 9 tys., a do tego teraz żąda ode mnie zwrotu co najmniej 5 tys. na naprawę wadliwych – jej zdaniem – fragmentów i dokończenie remontu. Co powinienem zrobić? Czy mogę żądać od inwestora reszty pieniędzy i czy inwestor może żądać ode mnie zwrotu kwoty 5 tys. zł? Dodam, że mieliśmy umowę ustną.

Zameldowanie rodziny w domu teściowej - jakie prawa mają zameldowani?

Zameldowanie rodziny w domu teściowej - jakie prawa mają zameldowani?

Mieszkam z mężem i z dziećmi w domu teściowej i jej siostry. Teściowej siostra chce nas się pozbyć, a jesteśmy wszyscy tu zameldowani, czyli cała rodzina. Czy ja mam też prawo do tego domu jak teściowa i jej siostra?

Usytuowanie altany na działce ROD

Usytuowanie altany na działce ROD

Na swojej działce ROD postanowiłem postawić altanę. Ma to być domek murowany, posadowiony na fundamencie, o powierzchni 35 m2, wysoki 2,70 m (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Na stosownym druku otrzymanym od prezesa RPD sporządziłem szkic, podałem wymiary, zachowując również wymagane 3 m od sąsiednich działek i alei. Prezes zgłoszenie przyjął, po kilku godzinach powiadomił mnie telefonicznie, że wszystko jest w porządku i życzył mi powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Przystąpiłem więc do prac. I wówczas zaczęły się „schody”. Wykonałem wykop pod fundament. Zjawił się wówczas prezes, twierdząc, że domek nie może być posadowiony w tym miejscu, bo nie zgadza się to z „przestrzennym planem ROD”. Altanę chcę umiejscowić 3 m od alei, a nie w głębi działki, jak to jest ogólnie przyjęte. Działka jest w kształcie prostokąta o wymiarach 21/15 m, przy czym jeden z krótszych boków biegnie wzdłuż – równolegle do alei. Wszelkie informacje, jakie udało mi się przeczytać co do umiejscowienia altany na ROD, mówią o dopuszczalnych gabarytach budowli, jej odległości od granic działki – te wszystkie warunki spełniam. Nigdzie nie znalazłem informacji, że altana musi być posadowiona w tej, a nie innej części działki, w jakiejś „linii zabudowy”, która to i tak w bardzo wielu przypadkach jest bardzo wątpliwa, nieprzestrzegana. Jakie mam szanse na zachowanie lokalizacji, którą wyznaczyłem, kto tu właściwie ma rację w tej kwestii? Czy jeżeli faktycznie taki przepis funkcjonuje, to czy są od niego jakieś odstępstwa, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach i kto jest władny podjąć taką decyzję – wydać pozwolenie? Czy może chodzi tu o zwykły akt dobrej woli ze strony zarządu ROD albo dowolną interpretację przepisów?

Eksmisja dorosłej córki która nie chce iść do pracy

Eksmisja dorosłej córki która nie chce iść do pracy

Moja córka (40 lat) po powrocie z Anglii (10 lat temu) nie pracuje do tej pory, wyszukując różne przyczyny tego stanu rzeczy. Z roku na rok przekłada pójście do pracy, niestety przy pomocy mojej żony. Na moje pytania dotyczące zmiany tej sytuacji zawsze są te same odpowiedzi, czyli jak na wstępie. Jak na 40 lat życia (skończone studia), kilkuletnia praca w Anglii to za mało, nawet dodając ok. 2 lata pracy w RP. Proszę o poradę, gdzie dokładnie złożyć sprawę o eksmisję i co jest niezbędne (dokumenty) do tego.

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w trakcie wypowiedzenia

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w trakcie wypowiedzenia

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego wręczono mi wypowiedzenie (3-miesięczne). Pracodawca zwolnił mnie ze świadczenia pracy w tym czasie. Czy w związku z powyższym mogę podjąć pracę u innego pracodawcy w trakcie trwania tegoż wypowiedzenia?

Wymeldowanie osób które nie mieszkają w mieszkaniu

Wymeldowanie osób które nie mieszkają w mieszkaniu

Jestem administratorem kamienicy i mam problem z wymeldowaniem osób, które faktycznie tu nie zamieszkują. Jedna z lokatorek decyzją sądu z lat 70-tych zajęła mieszkanie, aktualnie jest tam zameldowanych 6 osób: ona, jej 4 dzieci i wnuk. W rzeczywistości tylko wynajmująca tam mieszka, jej dzieci tam nie ma od kilku do kilkudziesięciu lat. Zależy mi na wymeldowaniu tych osób i zgłosiłem tę sprawę do urzędu miasta. Straż Miejska przeprowadziła kontrolę, czyniąc notatkę, że wynajmująca oświadczyła, iż mieszka tam 6 osób. Na wezwanie urzędu tylko jedna z tych osób złożyła wyjaśnienie, że zamieszkuje tam od 9 miesięcy – co nie jest prawdą. Wynajmująca płaci czynsz tylko za siebie. Nadmieniam, że poprzedni administrator kamienicy nie zawarł umowy najmu lokalu, sugerując się decyzją sądu. Jakie są szanse na wymeldowanie tych 5 osób? Współwłaściciele sugerują podniesienie czynszu jako środek, który zmobilizowałby całą tę rodzinę do opuszczenia lokalu. Nie ukrywam, że w przeszłości byli to uciążliwi lokatorzy.

Córka nie chce się wyprowadzić z mieszkania - co zrobić?

Córka nie chce się wyprowadzić z mieszkania - co zrobić?

Moja siostra ma 24 lata, jest mężatką oraz ma dziecko. Podczas problemów z mężem spytała, czy może wprowadzić się na miesiąc w celu znalezienia mieszkania, matka pozwoliła jej wprowadzić się na miesiąc, z miesiąca zrobiły się 4, jej zachowanie jest karygodne. Matka powiedziała, że ma się wyprowadzić bezwzględnie do określonego dnia. Siostra powiedziała, że nie zamierza się wyprowadzać, a jeśli matka nie otworzy jej drzwi, to wezwie policję, ponieważ jest nadal zameldowana na adres zamieszkania matki. Czy są jakieś przepisy prawne, które mogą pomóc?

Opłaty za pobyt w DPS teściów

Opłaty za pobyt w DPS teściów

Moi teściowie są bardzo chorzy, teść leży w łóżku, teściowa została wzięta do szpitala. W przypadku, gdyby oboje kwalifikowali się do DPS-u, jak zbalansować kwestię im pomocy z moją odpowiedzialnością za płacenie? Zapoznałem się z zasadami płatności w takich przypadkach mniej więcej. Ja mam tylko dochody z DG, wysokie. Żona nie ma. Jest druga córka z mężem mają raczej niższe niż my. Teściowie mają oboje 2700 zł na rękę. Co w przypadku, gdyby koszt takiego ośrodka dla obojga wynosił 6 tys. zł miesięcznie, a co gdy 9 tys. Ile musiałbym płacić? Nie chodzi mi tylko o możliwości uniknięcia płacenia. Chodzi mi ewentualne zminimalizowanie moich kosztów. Każdy ma swoje plany życiowe i niekoniecznie nagle jest gotowy, aby oddawać 20–30% swoich dochodów.

Zajęcie na wyłączność przez współwłaściciela części wspólnej nieruchomości

Zajęcie na wyłączność przez współwłaściciela części wspólnej nieruchomości

Problem dotyczy współwłasności, którą stanowi dom mieszkalny. W tym domu znajdują się dwa wyodrębnione mieszkania z przynależnymi częściami i częściami do użytkowania wspólnego przez współwłaścicieli. W mieszkaniu na parterze 2 właścicieli ma udziały po 75% i 25%, w mieszkaniu na piętrze również jest dwóch z udziałami po połowie. W 2010 r. do lokalu na dole przez 5 lat nieużywanego wprowadził się syn z żoną. Wprowadziliśmy się do mieszkania na dole kilka lat temu, po śmierci mojego ojca. W międzyczasie, ok. 2006-2008 (dokładnej daty nie znamy), sąsiedzi z góry zrobili ze strychu nadbudówkę, która utworzyła odrębny lokal mieszkalny, z którego korzystają tylko oni. Nie otrzymali zgód formalnych od współwłaścicieli z dołu, tylko zgodę budowlaną na oświadczenie o prawie do dysponowania całością. Jak współwłaściciele z dołu mogą dzisiaj dochodzić swojego prawa do użytkowania strychu zaadaptowanego na mieszkanie? Czy sprawa może być już  przedawniona? Czy można dochodzić rozliczenia połowy kosztów zajęcia strychu i zażądać spłaty?

Nieświadoma sprzedaż samochodu z zajęciem komorniczym

Nieświadoma sprzedaż samochodu z zajęciem komorniczym

Niespełna 2 tygodnie temu sprzedałam samochód za kwotę 3200 zł. Auto jest z 2003 r. i było uszkodzone. Dzisiaj chciałam przez internet zgłosić wyrejestrowanie auta i wtedy spostrzegłam, że są wpisane dwa zajęcia komornicze sprzed 7 i 5 lat, o których nie wiedziałam i nie miałam świadomości o tym fakcie. Bardzo mnie to zaskoczyło, tym bardziej że w 2021 r. wymieniałam dowód rejestracyjny w dziale komunikacji i nie miałam żadnej adnotacji ani informacji o zajęciach komorniczych samochodu. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Ważność testamentu sprzed lat

Ważność testamentu sprzed lat

Mąż mojej siostry zmarł w lutym tego roku. W 2001 roku sporządził własnoręcznie testament, którego kopie przekazał żonie i córce z pierwszego małżeństwa. W tym testamencie zapisał on mieszkanie córce z prawem dożywotniego w nim przebywania żony. Także córce zapisał działkę rekreacyjną z zaznaczeniem, że w przypadku jej sprzedaży połowa uzyskanej kwoty należy się żonie. Znalazły się także tam zapisy rzeczy, których już nie ma, bo uległy likwidacji w ciągu tych minionych 20 lat, jak akcje, konto bankowe. Czy taki testament sprzed lat jest ważny? Czy siostra musi podejmować jakieś działania, choć nie jest uwzględniona w tym testamencie?

Prawo do mieszkania komunalnego po otrzymaniu darowizny mieszkania

Prawo do mieszkania komunalnego po otrzymaniu darowizny mieszkania

Teściowa chce przepisać mieszkanie na syna (mojego męża) tak, aby po jej śmierci nie było problemów ze spadkiem. Obecnie ona jest w pełni sił i zamieszkuje powyższy lokal. Jesteśmy najemcami lokalu komunalnego i martwię się, że zostanie nam odebrane prawo do niego. Proszę o poradę, co zrobić. Czy najemca mieszkania komunalnego może przyjąć darowiznę postaci mieszkania?

Wskazanie nowego najemcy przez spadkobiercę partycypacji

Wskazanie nowego najemcy przez spadkobiercę partycypacji

Moja mama była partycypanta lokalu w TBS, zmarła dwa lata temu, prawo do dziedziczenia partycypacji mam ja. Jest prawnie uregulowane u notariusza. Mieszkanie zajmują znajomi, którzy chcą je teraz opuścić, a ja bym chciała wskazać nowych najemców. Czy mam prawo wskazać nowych najemców jako spadkobierca partycypacji? Czy muszę prosić TBS o zgodę, by wskazać nowego najemcę? Czy jedynie zostaje mi zdać mieszkanie do TBS i odzyskać partycypację?

Jak zmusić dorosłego syna do opuszczenia domu?

Jak zmusić dorosłego syna do opuszczenia domu?

Mój problem to dorosły syn, który jest zameldowany w domu od 2004 roku. Obecnie syn ma 36 lat i żyje na nasz koszt, nie chce się wyprowadzić. Co mogę zrobić, aby go zmusić do opuszczenia naszego domu?

Problem z koleżanką w pracy - co zrobić?

Problem z koleżanką w pracy - co zrobić?

Mam problem z fałszywymi oskarżeniami koleżanki w pracy. Około 1 miesiąc temu została przyjęta do nas do pracy nowa koleżanka. Poproszono mnie o wdrożenie jej w zagadnienia i sposób pracy w naszym sklepie. Zwracałam jej uwagę na błędy i sugerowałam najlepsze sposoby pracy. Okazało się, że pisze na mnie donosy do kierownika i oskarża mnie o rzeczy, których nie robię – np. okropne wypowiedzi czy kłamstwa. Doszło do naszej rozmowy, przeprosiła mnie. Jednak okazało się, że problematyczna koleżanka znowu robi ferment. Obgaduje mnie, mówi, że oskarżam ją o kradzieże itd. Boję się już chodzić do pracy, chcę się zwolnić. Co mogę zrobić?

Rozwód chorym psychicznie mężem który nie chce się leczyć

Rozwód chorym psychicznie mężem który nie chce się leczyć

Mąż choruje psychicznie. Nie chce się leczyć, był czas, że brał tabletki, ale to ja jeździłam do psychiatry po recepty. W chwili obecnej od kilku miesięcy nie bierze leków. Nie współżyjemy ze sobą od 3 lat, natomiast od stycznia śpię z córką. Jedyne, co nas jeszcze łączy, to gospodarstwo domowe, choć też nie do końca, bo w ubiegłym miesiącu z jego wypłaty dostałam może 500 zł, z resztą nie wiem, co zrobił. Mamy 8-letnia córkę. Ostatnie 3 miesiące są nie do wytrzymania. Nie chce dać sobie pomóc, zablokował całą rodzinę, nie można się z nim skontaktować, jak jest w pracy lub wychodzi wieczorami. Czy jest możliwość dostania rozwodu bez żadnych problemów? Mieszkamy w mieszkaniu po rodzicach, które dostałam w darowiźnie. On nie chce się wyprowadzić. Nie chciałabym ze względu na córkę wojować z nim. Najbardziej mi chodzi o jej dobro. Od czego zacząć?

Odzyskanie nakładów na remont budynku teściów

Odzyskanie nakładów na remont budynku teściów

Chcemy z mężem wyremontować budynek, którego właścicielem jest teść. Chcemy się dowiedzieć, jakie byłyby nasze opcje po podziale majątku, jeżeli ten budynek w przyszłości dostałby brat męża. Jakie są szanse na odzyskanie naszego wkładu w remont (albo jakieś inne opcje)?

Wykup mieszkania z bonifikatą i wyprowadzka do innego lokalu

Wykup mieszkania z bonifikatą i wyprowadzka do innego lokalu

Pytanie dotyczy prawa mieszkaniowego, a dokładniej bonifikaty po wykupie mieszkania komunalnego. Wykupiłem mieszkanie komunalne od gminy z zastosowaniem bonifikaty 90% (art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Po upływie 3 lat wyprowadziłem się z tego mieszkania do innego lokalu niebędącego moją własnością. W mieszkaniu, które wykupiłem, pozostali moi rodzice. Rodzice ponoszą koszty utrzymania lokalu. Czy narusza to w jakiś sposób zasady przyznawania bonifikaty? Staram się teraz o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i gmina pyta m.in., kto zamieszkiwał lokal i kto opłacał rachunki.Porady prawne z prawa cywilnego

Prawo cywilne to szeroka dziedzina prawa, która reguluje wiele aspektów życia obywateli na płaszczyźnie prywatnej, czyli w uproszczeniu – reguluje stosunki pomiędzy równymi sobie podmiotami prawa. Na tym polu toczy się wiele spraw i sporów, które przy znajomości prawa cywilnego można rozwiązać, a nawet tych komplikacji uniknąć. Taki cel stawiamy sobie, publikując porady prawne w Serwisie prawo-cywilne.info. Nasi prawnicy, i zarazem autorzy tekstów, starają się przedstawiać w przystępny sposób rozwiązania prawne, które na co dzień każdemu z nas mogą się przydać.

Znajdą tu Państwo wiele spraw dotyczących umów cywilnych – umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej, umowy najmu – oraz skutków niedochowania warunków umowy, takich jak: odstąpienie od umowy, rękojmia, odszkodowanie. Wiele porad dotyczy ochrony konsumenta i wzajemnych roszczeń między sprzedawcą i kupującym, zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Prawo cywilne to także szeroki wachlarz tematów dotyczących ochrony dóbr osobistych człowieka, prawa sąsiedzkiego, ochrony miru domowego, własności i współwłasności. Warto też podkreślić, że działem prawa cywilnego jest prawo zobowiązań, dlatego znajdą tu Państwo wiele porad dotyczących pożyczek, długów, windykacji, a także przedawnienia roszczeń i procedur postępowania cywilnego. Wszystkie publikowane porady mają na celu pomóc Państwu ustrzec się przed problemami, chociaż nie zawsze jest to możliwe. Warto więc na koniec dodać, że autorzy naszych tekstów – doświadczeni prawnicy są codziennie do Państwa dyspozycji w ramach świadczonych przez nas usług.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »