Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Analiza zgłoszenia szkody mimo uznania jej za całkowitą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-25

Miesiąc temu doszło do wypadku samochodowego nie z mojej winy. Zgłosiłem zdarzenie do ubezpieczyciela sprawcy. Przyjechał rzeczoznawca, podpisaliśmy dokumenty, uznano szkodę za całkowitą. Dwa tygodnie później ubezpieczyciel sprzedał samochód (wrak). Teraz dowiedziałem się, że osoba prowadząca sprawę zgłosiła moją szkodę do analizy – i nie wiadomo, kiedy dostanę odszkodowanie. Co mam robić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin wypłaty odszkodowania zawarty jest w przepisie art. 817 Kodeksu cywilnego (znowelizowany ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: Dz. U. Nr 124, poz. 1151):

„§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1”.

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe, wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 10.01.2000 r., sygn. akt III CKN 1105/98, stwierdzając, że „przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej”.

W uzasadnieniu wskazano, że „możliwość przedłużenia postępowania likwidacyjnego przez zakład ubezpieczeń wskazana w § 2 art. 817 k.c. jest wyjątkiem od ogólnej zasady wyrażonej w § 1 tegoż artykułu. W związku z tym przepis ten powinien być stosowany ściśle. Może być on stosowany tylko w takich przypadkach, kiedy rzeczywiście stan sprawy jest na tyle skomplikowany, że niemożliwym jest ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w 30-dniowym terminie. Ciężar udowodnienia takiej konieczności spoczywa w tym przypadku na ubezpieczycielu. W każdym jednak przypadku, zakład ubezpieczeń, jako podmiot profesjonalny i wyspecjalizowany, ma obowiązek prowadzić własne postępowanie wyjaśniające i nie może biernie oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy karnej”.

Jeżeli zakład ubezpieczeń w nieuzasadniony sposób opóźnia wypłatę odszkodowania, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, co stanowi podstawową „sankcję" za nieterminową realizację zobowiązań umownych.

Proszę napisać ponaglenie i wysłać je do wiadomości Rzecznika Ubezpieczonych z żądaniem zapłaty odsetek. Ich „weryfikacja” nie może mieć wpływu na termin wypłaty odszkodowania. W ostateczności należy skierować sprawę do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »