Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co muszę zrobić, żeby dług się nie przedawnił?

Autor: Katarzyna Siwiec

W tym roku upływa 10 lat od wydania wyroku z klauzula wykonalności. Wyrok dotyczy długu w wysokości 20 000. W wyroku nie ma zasądzonych odsetek. Co muszę zrobić, żeby dług się nie przedawnił, i czy mogę ubiegać się o odsetki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby dług się nie przedawnił, musi Pan przed upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skutecznie złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Złożenie wniosku spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Zgodnie zaś z treścią art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, co oznacza, że nawet jeśli nie wyegzekwuje Pan zadłużenie od dłużnika w trakcie egzekucji to po umorzeniu postępowania przez komornika np. z powodu bezskuteczności będzie Pan miał kolejne 10 lat, nim wierzytelność się przedawni.

Co do drugiego pytania powiem, że dziwny jest brak orzeczenia o odsetkach, chyba że Pan ich nie żądał albo jest to wyrok karny zasądzający obowiązek naprawienia szkody – wówczas tych odsetek rzeczywiście się nie zasądza.

Generalnie jednak zasadą jest, że jeżeli odsetek nie ma zasądzonych w wyroku, to nie można ich egzekwować, bo komornik nie bada zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego, a jedynie egzekwuje to, co w jego treści napisano.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl