Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co robić, gdy zabrakło kilka złotych w spłaconym długu?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-25

Miałem komornika, spłacałem dług solidnie. Później należność została sprzedana firmie, ja spłaciłem ostatnią ratę. Teraz okazuje się, że zabrakło 7,3 (!) w spłaconym długu. Znów komornik chce dołączyć swoje koszty, czy naprawdę będę musiał zapłacić kolejne 15% kwoty? Co mam robić? Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, jak najbardziej rozumiem Pana złość, bo 7,3 zł (czy euro) to rzeczywiście kwota śmieszna i wierzyciel mógł wezwać Pana do jej zapłaty przed egzekucją, ale tak naprawdę mógł, a nie musiał, niestety. Oczywiście firmy mające swoich radców prawnych czy adwokatów chętnie korzystają z takich możliwości wnoszą we wniosku egzekucyjnym o zasądzenie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym i w ten sposób suma staje się większa.

Aczkolwiek przechodząc do konkretów, jeśli zadłużenie jeszcze istnieje, musi Pan jak najbardziej je uiścić wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami zastępstwa egzekucyjnego oraz wpłacić zaliczkę na koszty egzekucji.

Będzie natomiast możliwość uniknięcia opłaty egzekucyjnej w wysokości 15%, jeśli szybko Pan ten dług uiści.

Wytłumaczę Panu podstawy prawne wystąpienia z takim wnioskiem. Otóż, generalnie zgodnie z treścią art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Komornik ściąga tę opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia, ale nowelizacja ustawy umożliwiła dłużnikom wystąpienie do sadu z wnioskiem o obniżenie opłaty. Mówią o tym ust. 7–10 cytowanego artykułu, które brzmią:

„7. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek może złożyć wierzyciel.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 albo ust. 4.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 767–7674 Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Po rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2”.

A zatem w sytuacji, gdy dostanie Pan postanowienie o ustaleniu opłaty egzekucyjnej albo ta opłata zostanie Panu ściągnięta np. z konta bankowego, będzie Pan mógł w terminie 7 dni wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

Zadłużenie zaś – jeśli wierzyciel go nie umorzy – musi zostać niestety uregulowane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »