Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru?

• Autor: Katarzyna Bereda

Mąż kupił używany sterownik do silnika, dostał na to fakturę. Okazało się, że w samochodzie nie popsuł się sterownik, ale coś innego. Chcieliśmy zwrócić sterownik, ale sprzedawca nie chce przyjąć zwrotu, mimo że produkt jest nieużywany. Zakup nastąpił 07.01.2022 r. i tego samego dnia zgłosiliśmy chęć oddania towaru. Czy możemy dokonać zwrotu? Czy to niemożliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru?

Okoliczności zakupu towaru

Wszystko zależy od tego, czy mąż dokonał zakupu na odległość, czy też nie, a także czy dokonał zakupu jako osoba fizyczna, czy też jako przedsiębiorca. Jeżeli bowiem zakup dokonany był na odległość, a mąż zakupił przedmiot jako osoba fizyczna, to podlega ochronie ustawy o prawach konsumenta i może dokonać zwrotu. Jeżeli zakup nastąpił w sklepie stacjonarnym, w siedzibie sprzedającego, to niestety sprzedający nie ma obowiązku dokonania zwrotu – powołując się na prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o prawach konsumenta „określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.

Zgodnie natomiast z art. 32 powyższej ustawy:

„1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta „w razie odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę”. Przepis art. 32 ust. 3 ww. ustawy upoważnia przedsiębiorcę do wstrzymania się ze zwrotem płatności i kosztów dostarczenia rzeczy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem. Jeśli jednak konsument dostarczył wcześniej dowód odesłania rzeczy, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu płatności i kosztów, nawet jeśli jeszcze nie otrzymał rzeczy.

Zakup produktu jako osoba fizyczna lub firma

Zgodnie natomiast z art. 38a ww. ustawy „przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Z uwagi na powyższe, jeżeli mąż zakupił przedmiot na odległość, a także jako konsument, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli natomiast zakup nastąpił w sklepie stacjonarnym lub w siedzibie sprzedającego – ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania i niestety na tej podstawie sprzedający nie musi przyjąć zwrotu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl