Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy strona przegrana płaci koszty reprezentacji, jeśli adwokat zrezygnował z honorarium?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2019-06-03

Wygrałem w sądzie pierwszej instancji sprawę, którą wniosła moja matka o alimenty ode mnie. Sędzia uwolnił mnie od alimentów. Matka się jednak odwołała i w sądzie apelacyjnym przegrałem. Wynikło to z tego, że matka wzięła sobie adwokata – swojego szkolnego kolegę. On zadeklarował, że będzie ją reprezentował za darmo. Po przegranej sprawie ten adwokat zażądał ode mnie zwrotu kosztów reprezentacji za prowadzenie sprawy w 2 instancjach. Czy ma prawo żądać ode mnie zapłaty honorarium, skoro reprezentował matkę za darmo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty zasądzone w wyroku stanowią „zwrot kosztów zastępstwa procesowego”. Jeśli więc będzie Pan w stanie wykazać dowodowo, że żadnych kosztów nie było, to rzeczywiście odwołanie się od tej części wyroku ma sens. Jednak z praktyki i doświadczenia życiowego wiem, że nawet reprezentowane nieodpłatnie osoby zawierają ze swym pełnomocnikiem umowę opiewającą na określone koszty reprezentacji. Taka umowa stanowi kluczowy dowód w razie zakwestionowania, że koszty zostały ustalone i uiszczone.

Dlatego tylko w razie braku takiej umowy i posiadania dokumentów lub zeznań świadków, że adwokat przyjął reprezentację za darmo, daje Panu szanse na pozytywne załatwienia odwołania.

Podstawami prawnymi żądania zwrotu kosztów reprezentacji jest art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).”

Z art. 98 K.p.c. wynikają dwie zasady: zasada odpowiedzialności za wynik procesu i zasada kosztów niezbędnych i celowych. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu to zasada, zgodnie z którą strona przegrywająca zwraca przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Zasada kosztów niezbędnych i celowych oznacza, że strona przegrywająca zwraca przeciwnikowi tylko koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Fakt, czy czynność była niezbędna i celowa, ocenia sąd, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy oraz jej charakter. Temu będzie musiał się Pan przeciwstawić dowodowo w składanym środku odwoławczym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »