Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot zaliczki wpłaconej na wycieczkę zagraniczną

• Autor: Katarzyna Siwiec

Czy firma ubezpieczająca wycieczki zagraniczne od rezygnacji z wyjazdu ma prawo nie zwracać zaliczki w przypadku choroby matki wyjeżdżającego stwierdzonej na miesiąc/dwa przed wyjazdem (czyli już po zawarciu umowy z ubezpieczycielem)? W regulaminie mają zapis, że depresja, choroba psychiczna zwalnia ich ze zobowiązania (o czym nikt wcześniej nas nie informował, no i ten zapis nie jest zbyt czytelny dla laika, a dla nas jest to choroba wymagająca od nas pewnych poświęceń).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot zaliczki wpłaconej na wycieczkę zagraniczną

Odpowiedzialność ubezpieczyciela a zwrot zaliczki

Zakres ubezpieczenia oraz jego szczegółowe warunki ubezpieczenia określa umowa oraz tzw. OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Ogólne warunki umów są tzw. wzorcem kwalifikowanym i wiążą strony dlatego, że stały się składnikiem umowy ubezpieczeniowej przez

odwołanie się do nich.

Z nich najczęściej wynikają szczegółowo wyłączenia określonych sytuacji z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Nie mogę Panu odgórnie odpowiedzieć, nie znając tych warunków umowy, ale z pewnością Pan, dysponując nimi, może wyczytać – czy rzeczywiście odpowiedzialność w przypadku chorób psychicznych (tam umieszcza się depresję) została wyłączona. Oczywiście mogę pomóc, jeśli prześle mi Pan skan tego postanowienia OWU, o którym pisałaPan w pytaniu.

Choroby psychiczne a zwrot zaliczki na wycieczkę zagraniczną

Mogę natomiast wskazać, że zwyczajowo choroby przewlekłe i psychiczne rzeczywiście są poza odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

Aby nie być gołosłowną, zacytuję treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28.10.199 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt II CKN 531/98, w którym sąd ten stwierdził, iż „ogólne warunki ubezpieczenia muszą w szczególności określać m.in. zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że mogą one przewidywać konkretne wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela, które to wyłączenia nie mogą jednak pozostawać w sprzeczności z imperatywnymi normami prawa (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 823/97)”.

Wspomniał też Pan, że nie był poinformowana o treści tego wyłączenia, dlatego też wyjaśnię, że albo OWU są wręczane wraz z umową, albo po prostu udostępniane w inny sposób – co też jest wystarczające, bo jak stanowi z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.1997, sygn. akt II CKN 26/96, „w razie gdy ogólne warunki ubezpieczenia były wyłożone do publicznej wiadomości, jest wymagane jedynie powołanie się na nie w dokumencie ubezpieczenia”.

Natomiast jeśli zapisy są nieczytelne, niejasne, to zgodnie z orzecznictwem muszą być one interpretowane na korzyść ubezpieczonego, czyli Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl