Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy musimy spisać umowę u notariusza na darowiznę pieniędzy?

Autor: Anna Sufin

Wujek, brat mojej mamy, chce podarować mi pewną kwotę pieniężną. Czy musimy tego dokonać w formie aktu notarialnego u notariusza? Czy możemy tylko spisać umowę, przekazać pieniądze przez konto bankowe i zgłosić do urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy musimy spisać umowę u notariusza na darowiznę pieniędzy?

Darowizna pieniędzy

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zamiar przekazania takiego bezpłatnego świadczenia na Pana rzecz ma – jak Pan podaje w pytaniu – brat Pana mamy.

Umowa notarialna darowizny

Na mocy art. 890 oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (§ 1). Przepisy te nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (§ 2; np. oświadczenia obu stron umowy darowizny nieruchomości muszą być dokonane w formie aktu notarialnego). Zgodnie z wyrokiem SN z 8.12.1980 r., sygn. akt I CR 487/80, „oświadczenie darczyńcy nie wymaga w świetle art. 890 par. 1 k. c. formy aktu notarialnego”.

Powyższy przepis w praktyce oznacza tyle, że jeśli brat Pana mamy nie złożyłby oświadczenia o darowiźnie w formie aktu notarialnego, a nie dałby obiecanej kwoty, nie mógłby Pan dochodzić jej przekazania. Jeśli natomiast kwota ta zostanie Panu przekazana, ale nie będzie dla oświadczenia darczyńcy spełnionej przesłanki aktu notarialnego, umowa będzie ważna. Tym samym, jeśli pieniądze zostaną przekazane przez konto bankowe, umowa darowizny została ważnie zawarta i powinni ją Państwo zgłosić do urzędu skarbowego.

Dowody na darowiznę pieniędzy

Dowodem zawarcia umowy będą zatem w tym przypadku tak umowa pisemna, jak i potwierdzenie przelewu łącznie.

Podsumowując, nie musicie Panowie dokonywać darowizny w formie aktu notarialnego. Jeśli natomiast środki miałyby być przekazane dopiero w przyszłości, tylko takie oświadczenie darczyńcy w formie aktu notarialnego zapewnia Panu bezpieczeństwo przekazania ich w przyszłości (tj. tylko wtedy umowa darowizny będzie uważana jeszcze przed przelaniem tych środków za ważnie zawartą).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl