Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Długotrwałe zasiedlenie domu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem współwłaścicielką domku zbudowanego przez moich dziadków. W domu nikt z członków mojej rodziny nie mieszka stale, natomiast spędzamy w nim wszystkie wolne dni, święta, wakacje (mam dużą rodzinę).  W domu od wielu lat mieszka zaprzyjaźniona z naszą rodziną osoba obecnie samotna (jedyna zameldowana). Jest osobą bardzo nam bliską, matką chrzęsną moich dzieci, pamiętająca moją babcię i rodziców. Pani dobiega dziewięćdziesiątki, samodzielnie sobie radzi, przy pomocy naszej, brata męża i przyjaciół. Chciałabym, żeby mieszkała z nami tak długo, dopóki będzie samodzielna. Czy istnieje obawa, że kiedyś ktoś z jej dalszej rodziny (bądź rodziny męża) będzie mógł uzyskać prawo do zajmowanego obecnie przez nią części domku, argumentując to długotrwałym zasiedleniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli ta Pani zajmuje nieruchomość bez żadnej umowy, to zajmuje ją jako samoistna posiadaczka, a to może prowadzić do zasiedzenia.

Zasiedzenie – w najogólniejszym ujęciu – polega na nabyciu określonego prawa przez osobę nieuprawnioną na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa. W konsekwencji zasiedzenie polega również na utracie prawa przez osobę dotychczas uprawnioną. Nabycie w drodze zasiedzenia ma charakter pierwotny – pomiędzy osobą, która uzyskała prawo w wyniku zasiedzenia, a osobą, która prawo to utraciła, nie ma następstwa prawnego.

Podstawową funkcją instytucji zasiedzenia jest likwidacja istniejących w długim okresie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem faktycznym. Innymi słowy zasiedzenie prowadzi do powstania sytuacji, w której osoba nieuprawniona, ale faktycznie wykonująca określone prawo przez dłuższy czas, staje się osobą uprawnioną.

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez określony czas jako posiadacz samoistny (art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego). Wynika z tego, że jedną z przesłanek nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia stanowi nieprzerwane samoistne posiadanie nieruchomości.

Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lub trzydziestu lat od uzyskania posiadania prowadzącego do zasiedzenia (art. 172 Kodeksu cywilnego). Długość terminu zasiedzenia uzależniona jest od tego, czy w chwili objęcia nieruchomości w posiadanie posiadacz był w dobrej, czy też w złej wierze.

Zgodnie z treścią art. 176:

„§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza”.

Doliczenie czasu posiadania poprzednika jest podstawowym skutkiem następstwa w posiadaniu, o którym mowa w art. 176, dlatego doliczenie w wypadku następstwa jest zawsze kwestią prawidłowego ustalenia przez sąd okresu posiadania pod kątem widzenia upływu terminu zasiedzenia

Zasadę doliczania czasu posiadania poprzednika wyrażoną w art. 176 w stosunku do nieruchomości, które były w posiadaniu spadkodawcy, stosuje się na korzyść wszystkich spadkobierców; nie można więc stosować jej tylko na korzyść tego z nich, który posiada nieruchomość wyłącznie we własnym imieniu.

Najlepiej podpisać umowę użyczenia czy najmu za symboliczną kwotę. Nawet za opłaty. Aby wynikał z tego jakikolwiek stosunek – najmu/dzierżawy/użyczenia wskazujący na posiadanie zależne. To wyklucza zasiedzenie. Z uwagi na to, iż mieszka tam wiele lat, warto to zrobić z datą wsteczną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl