Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzasadnić nieobecność na rozprawie?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-02-20

Kilka miesięcy temu złożyłam wniosek do sądu w Polsce o unieważnienie mojego rozwodu, który odbył się poza granicami Polski. Wczoraj otrzymałam zawiadomienie o rozprawie, która ma się odbyć z udziałem mojego byłego męża i prokuratora. Zawiadomienie to nie wskazuje mojej obecności podczas tej rozprawy, ale w pouczeniu przeczytałam, że w razie niestawiennictwa powoda sąd może zawiesić postępowanie. W związku z tym chciałam napisać wniosek, który by poinformował sąd o mojej nieobecności i zwrócić się z prośbą o rozpoznanie mojej sprawy pod moją nieobecność. Mieszkam poza granicami Polski i nie mogę przyjechać na rozprawę. Jak uzasadnić nieobecność na rozprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pani pytania wynika, że założyła Pani przed polskim sądem powszechnym sprawę o unieważnienie Pani rozwodu, który odbył się poza granicami kraju. Otrzymała Pani wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, która ma się odbyć z udziałem Pani byłego męża i prokuratora. Z zawiadomienia jednak nie wynika, by Pani obecność była obowiązkowa. Z treści pouczenia wynika jednak, że niestawiennictwo powoda może skutkować zawieszeniem postępowania.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy nie doszło do omyłki po stronie sekretariatu wydziału sądowego rozpoznającego sprawę. Jak pokazuje moja praktyka bardzo często w tego rodzaju sprawach występują omyłki pisarskie, w których pomija się przedrostek „nie”, co z kolei jest bardzo istotne, albowiem „stawiennictwo obowiązkowe”, a „stawiennictwo nieobowiązkowe” stanowi zasadniczą różnicę.

Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym momencie, w mojej ocenie, żaden termin w tym przypadku nie obowiązuje, o ile nie został narzucony przez sąd, może Pani złożyć pismo przygotowawcze wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego złożenie stosowanie do treści art. 207 § 3 K.p.c., w którego treści wskaże Pani, iż z uwagi na zamieszkiwanie poza granicami kraju prosi Pani o usprawiedliwienie swojej nieobecności na rozprawie i jednocześnie wnosi o rozpoznanie sprawy pod Pani nieobecność.

Musi mieć Pani jednak świadomość, iż wówczas wszystko to, co zostanie wypowiedziane na rozprawie będzie przez sąd oceniane z punktu widzenia zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Pragnę bowiem zwrócić uwagę na treść art. 230 K.p.c., zgodnie z którym, gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Zasadnym jest zatem wskazać w piśmie, iż nie tylko prosi Pani o usprawiedliwienie swojej nieobecności w sądzie, ale także wnosi Pani o to, by sprawa została rozpoznania pod Pani nieobecność. Na samym końcu natomiast proszę wskazać, iż „z daleko posuniętej ostrożności, mając na uwadze treść art. 230 K.p.c. zaprzecza Pani wszelkim twierdzeniom pozwanego zarówno wypowiedzianym, jak i podniesionym w przyszłości, o ile ich Pani wyraźnie nie przyznaje”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »