Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jeden komornik umorzył dług, lecz przyszedł drugi

• Opublikowane: 2016-12-28

Mam nakaz zapłaty wydany przez sąd z 2009 roku za debet w banku z 2003 roku. Bank sprzedał dług firmie windykacyjnej. Jeden komornik umorzył dług, lecz przyszedł drugi tzn. przeszło pismo od następnego komornika. Jakie mam szanse na przedawnienie długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nakaz zapłaty, który ma skutki wyroku zgodnie z art. 494 par. 2 K.p.c. dla postępowania nakazowego oraz art. 504 par. 2 K.p.c. dla postępowania upominawczego – jest prawomocny – roszczenie może być egzekwowane przez 10 lat (art. 125 par. 1 K.c.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:

„Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.”

Stwierdzona przez komornika bezskuteczność egzekucji (i umorzenie postępowania) nie zamyka drogi do złożenia nowego wniosku o wszczęcie egzekucji, a wyżej podany termin 10-letni przerywany jest każdorazowo przez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji (art. 125 par. 1 K.c. w zw. z art. 123 par. 1 pkt 1 K.c.).

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

§ 2. (uchylony).”

Powyższe oznacza, iż umiejętnie prowadzone przez wierzyciela postępowanie może spowodować, iż dług przeciwko osobie fizycznej (aż do jego spłacenia) nigdy się nie przedawni, bo zawsze może być przerwane przez złożenie kolejnego wniosku egzekucyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »