Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kary umowne w kontrakcie managerskim a ochrona prywatnego majątku

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-01-08

Wkrótce zawrę kontrakt managerski na stanowisko prezesa zarządu spółki akcyjnej. Jak zdążyłem się już zorientować, kontrakt zawiera różne klauzule, w tym również kary. Jakie poczynić kroki, by tak zabezpieczyć rodzinę, aby w razie nałożenia takiej kary (oczywiście nie zakładam, że tak będzie, ale nigdy nic nie wiadomo) moi najbliżsi nie zostali pozbawieni środków do życia, mieszkania i oszczędności, które dotychczas zgromadziliśmy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji proponowałabym w pierwszej kolejności zakupienie ubezpieczenia. Obecnie ubezpieczyciele mają w swojej ofercie ubezpieczenia OC członków zarządu spółek. Ubezpieczeniem takim objęta jest odpowiedzialność cywilna członków zarządu za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie członków Pana rodziny, to może Pan już w tym momencie poczynić np. darowiznę na rzecz dzieci, czy ustanowić rozdzielność majątkową z żoną i podzielić wspólny majątek, przenosząc swoją część majątku na żonę, aczkolwiek chyba nie radziłabym jednak tego robić, bo po pierwsze niestety zdarza się, że rozpadają się także związki małżeńskie, a po drugie – jeśli ma Pan wspólny majątek dorobkowy wraz z żoną, to nie ma tak naprawdę podstaw do obaw. Zaraz wyjaśnię dlaczego. To przeniesienie majątku na żonę lub dzieci będzie miało sens wtedy, gdy ma Pan osobisty majątek, czyli np. nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego albo odziedziczony.

Majątek wspólny małżonków nie jest łatwy do egzekucji przez wierzyciela. Wyjaśnię precyzyjnie, że obowiązujący art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. Z kolei § 2 tego przepisu stanowi, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że jeżeli żona nie wyrazi zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Pana – to Państwo jako małżonkowie nie odpowiadają majątkiem wspólnym. W związku z tym nie będzie miał znaczenia fakt, czy zawarto umowę majątkową małżeńską, czy też nie, bo i tak z mocy tego przepisu odpowiedzialność majątkiem wspólnym by nie powstała.

Z przepisem tym koresponduje regulacja art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, która stanowi, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Aby zatem w obecnym stanie prawnym (dotyczy to stanów faktycznych od 2005 r.) nadać klauzulę wykonalności, trzeba przedłożyć do wniosku dokument urzędowy (typu akt notarialny) lub prywatny, w którym małżonka zgadza się na zaciągnięcie zobowiązania.

W opisanej sytuacji nawet nie jest możliwe, aby wierzyciel pozyskał zgodę żony na każdą Pana decyzję.

Zawsze natomiast będzie Pan odpowiadał majątkiem osobistym, więc można rozważyć opcję przeniesienia go na inne osoby.

Wierzyciel będzie też mógł prowadzić egzekucję z Pana wynagrodzenia czy dochodów z działalności gospodarczej i jeśli będzie Pan zarabiał więcej niż kwota wolna od egzekucji, nie da się przed tą odpowiedzialnością uchronić, więc warto rozważyć opcję ubezpieczenia OC.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »