Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Montaż klimatyzacji na balkonie bez zgody spółdzielni

Mieszkam w bloku. Chcę zlecić montaż klimatyzacji z umieszczeniem jednostki zewnętrznej na podłodze balkonu. Proszę o argumenty potwierdzające, że taka instalacja nie wymaga zgody spółdzielni.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Montaż klimatyzacji na balkonie bez zgody spółdzielni

Balkon w świetle prawa

Zacznę od kwestii balkonu. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali balkon należy uznać za pomieszczenie pomocnicze, które stanowi część lokalu. Zapis ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2002 r., sygn. akt III RN 153/01.

Balkon, loggia i taras stanowią element architektonicznej elewacji budynku, więc właściciel nie może go zmieniać dobrowolnie pod względem architektonicznym czy wizualnym. W tej kwestii balkony są traktowane jako elementy nieruchomości wspólnej. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08, orzekł, że remont tych części balkonu, które są trwałym elementem budynku, obciąża wspólnotę mieszkaniową. Jednocześnie SN potwierdził, że balkon jest częścią składową danego lokalu jako tzw. pomieszczenie pomocnicze, a koszty jego utrzymania ponosi właściciel lokalu.

W tej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że jedynie właściciel lokalu łoży na utrzymanie w należytym stanie balkonu, który jednak w sensie prawa nie jest pomieszczeniem przynależnym, ale pomieszczeniem pomocniczym, gdyż służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w lokalu. Zarazem Sąd Najwyższy orzekł, że wydatki na remont tych części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę.

Zgoda na montaż klimatyzatora

Nie ma przepisów wprost wskazujących, że można bez zgody spółdzielni czy też wspólnoty mieszkaniowej zamontować klimatyzację na balkonie bez ingerencji w elewację. Taki brak zgody należy wywnioskować z przepisów, które stanowią o tym, kiedy wymagana jest taka zgoda. Stawiając klimatyzator w tzw. wnęce balkonowej na posadzce, zgoda nie będzie wymagana. Wnęka balkonowa stanowi bowiem integralną część lokalu i nie zalicza się do nieruchomości wspólnej. Oczywiście należy wyeliminować hałas czy problemy ze skraplającą się wodą. Warto więc klimatyzator postawić na stojaku, który nie przenosi drgań.

Zgody wymaga umieszczenie klimatyzatora na elewacji balkonu. Związane jest to z tym, że ingerencja w elewację może zaburzać estetykę całego budynku. Wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może podejmować wiążące decyzje jedynie w zakresie zarządu nieruchomością wspólną. Uchwała wykraczająca poza ten obszar nie wywołuje skutków prawnych w niej wyrażonych. Jest nieskuteczna. Tak też postanowiono w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 r., sygn. akt I ACa 601/08. Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy o własności lokali elewacja stanowi część nieruchomości wspólnej i dlatego właściciel mieszkania, który chce w nią ingerować, powinien wystąpić o zgodę na takie prace.

Wynika z tego, że brak ingerencji w elewację (czyli brak zaburzenia estetyki budynku) nie wymaga pozwolenia, a co za tym idzie, postawienie klimatyzatora na podłodze balkonu nie wymaga niczyjej zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl