Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kupno używanego silnika na Allegro na firmę - odstąpienie od umowy

• Autor: Filip Syrkiewicz

Kupiliśmy na Allegro (jako firma) używany silnik do samochodu osobowego. Sprzedawca przysłał silnik, który nie pasuje do naszego samochodu, choć zapewniał, że będzie pasować. Transakcja była pomiędzy firmami, mamy fakturę zakupu. W tym stanie rzeczy wysłaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak sprzedawca twierdzi, że go to nie interesuje i nie odda nam pieniędzy. Jak wygląda nasza sytuacja w świetle prawa i jak należy dalej postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno używanego silnika na Allegro na firmę - odstąpienie od umowy

Umowa zawarta na odległość między dwoma firmami

Z przedstawionego opisu wynika, że umowa na odległość, której przedmiotem był silnik do samochodu osobowego zawarta została za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro między dwoma przedsiębiorcami.

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że w przypadku, gdy towar lub usługa nabywana jest przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, do stosunków umownych między tymi podmiotami nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), przewidujące m.in. prawo do odstąpienia od umowy na odległość w oznaczonym czasie.

Zobacz też: Wygrana aukcja na Allegro co dalej

Prawo do odstąpienia od umowy

Z opisu sytuacji nie można natomiast jednoznacznie wywieść, czy sprzedawca zastrzegł prawo do odstąpienia od umowy na wypadek zawarcia jej z innym przedsiębiorcą. Możliwość rozwiązania umowy w tym trybie, o ile zawarta została przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie została bowiem przewidziana w przepisach powszechnie obowiązujących. Takiego uprawnienia nie kreuje również – w stosunku do przedsiębiorców – regulamin portalu aukcyjnego, za pośrednictwem którego zakupił Pan część do pojazdu.

Z omówionych wyżej powodów, wystosowane przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie przepisów regulujących szczególne prawa konsumentów, nie będzie mogło, niestety, wywołać pożądanych przez Pana skutków.

Perspektywę rozwiązania umowy można jednak upatrywać w wadliwości oferty oraz uzupełniających ją zapewnieniach sprzedającego, które wytworzyły w Panu przekonanie o zdatności towaru do zamierzonego użytku.

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny przewidują bowiem możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli (także w zakresie przyjęcia oferty), które zostało złożone m.in. pod wpływem błędu (art. 88).

Mylna oferta na Allegro

W takich kryteriach możliwe byłoby rozpatrywanie treści oferty oraz prowadzonej przed zawarciem umowy korespondencji z oferentem, która jednoznacznie wskazywałaby, iż Pańską intencją jest nabycie silnika kompatybilnego z określonym modelem samochodu, zaś oferent w wyraźny sposób czyniłby zapewnienia, iż taki towar w pełni odpowiada specyfice układu mechanicznego konkretnego pojazdu.

W takich okolicznościach, w złożeniu przez Pana oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy na odległość należałoby upatrywać błędu, którego źródłem była wadliwie skonstruowana oferta, a w szczególności postawa samego oferenta, który utwierdził Pana w błędnym przeświadczeniu, co do przydatności towaru do umówionego użytku.

Jeżeli jednak miał Pan przed zawarciem umowy świadomość przeznaczenia rzeczy i godził się Pan na ryzyko związane z brakiem możliwości adaptacji do pojazdu, powoływanie się na błąd będzie z istoty rzeczy bezcelowe. W takim wypadku umowa będzie definitywnie wiążąca.

W przypadku, gdy oferta skonstruowana została wadliwie, a okoliczności przemawiają za uznaniem, że zawarł Pan umowę w wyniku błędu, za który odpowiedzialność ponosi sprzedający, może Pan złożyć mu pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Uprawnienie takie wygasa po upływie roku od jego wykrycia – w Pańskim przypadku zatem od chwili, gdy stwierdził Pan nieprzydatność silnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Filip Syrkiewicz

O autorze: Filip Syrkiewicz

Filip Syrkiewicz – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym, współpracownik kilku renomowanych kancelarii prawnych, specjalizuje się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyk prawa nieruchomości (publiczna gospodarka nieruchomościami, przekształcenia własnościowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia), autor szeregu publikacji z zakresu prawa nieruchomości.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl