Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porzucenie studiów i podjęcie pracy a alimenty

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2021-12-20

Porzuciłem studia, jednak mój ojciec jeszcze przez 9 miesięcy płacił mi 800 zł alimentów. Nie wiedział, że już nie studiuję. W tym czasie podjąłem pracę się w pewnej firmie, jednak nie otrzymałem żadnego zlecenia i nie zarobiłem ani grosza. Teraz znalazłem stałą pracę i chciałbym, żeby ojciec nie płacił mi już alimentów. W tym celu ma on wnieść do sądu, że zrzekam się alimentów. W związku z tym mam jednak pytanie: czy tato może wnieść o zwrócenie mu pieniędzy, które przez 9 miesięcy od niego brałem? Podkreślam, że w tym czasie nie pracowałem ani się nie uczyłem, a pieniądze przeznaczałem na swoje utrzymanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porzucenie studiów i podjęcie pracy a alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodzica aż do usamodzielnienia się dziecka

Zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – obowiązek alimentacyjny jest to „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania” osobie, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie lub znajduje się w niedostatku. Pojęcia te obejmują wszystko to, co jest potrzebne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, a więc m.in. jedzenie, ubranie, lekarstwa, opiekę medyczną czy dach nad głową, ale również zaspokajanie potrzeb duchowych, kulturalnych czy naukowych.

Na gruncie obowiązujących przepisów rodzice mają obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci, które nie mogą jeszcze utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że dzieci, które ukończyły 18 lat, ale kontynuują naukę lub poszukują pracy, a których środki finansowe nie wystarczają na samodzielne utrzymanie, mogą żądać od rodziców alimentów na swoją rzecz. Statuuje taki stan rzeczy treść art. 133 K.r.o., który stanowi, że: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”.

Możliwości dziecka samodzielnego utrzymania się – kryterium zniesienia alimentów

Wypowiedział się w tym przedmiocie m.in. NSA w Łodzi w wyroku z dnia 16 października 2003 r. (I SA/Łd 788/02), uznając, iż wiek dziecka nie przesądza o istnieniu bądź nieistnieniu obowiązku alimentacyjnego, lecz możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się, dochody z jego majątku, a także niedostatek. Brak samodzielności dziecka odnosi się zarówno do małoletniego, pozostającego pod władzą rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, które nie z własnej winy nie potrafi jeszcze utrzymać się bez pomocy rodziców ze względu na swoją sytuację życiową, w szczególności chorobę, brak wykształcenia czy zawodu albo niemożność znalezienia pracy.

Jak z powyższego wynika, prawo dziecka do alimentów nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia pełnoletniości., ale uwarunkowane jest jego możliwościami samodzielnego utrzymania się. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze § 3 art. 133 K.r.o., z którego wynika, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

A zatem rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Powyższa norma jest odpowiedzią na istniejący problem społeczny, w którym dorosłe osoby (uprawnione do alimentów) – nie podejmują pracy mimo takiej możliwości. Jednak norma tego przepisu jest bardzo ocenna (sąd musi stwierdzić, czy dana osoba nie dokłada starań oraz czy wynika to z jej winy) – stąd bardzo trudno przewidzieć, jak będzie w danym przypadku ujmował to sąd.

Alimenty sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Ustawodawca w zakresie alimentów przewidział pewną furtkę dla nietypowych okoliczności pod postacią art. 1441 K.r.o.: „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

W celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego Pana ojciec powinien wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Skoro po porzuceniu studiów podjął Pan starania samodzielnego utrzymania się, ale nie udało się Panu osiągnąć stosownych dochodów, to brak jest podstawy do zwrotu otrzymywanych w tym okresie alimentów od rodzica.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »