Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Późniejsze przekazanie kluczy do zakupionej nieruchomości

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-08 • Aktualizacja: 2021-07-01

Planujemy z mężem zakup domu. Obecni właściciele chcieliby mieć nieco czasu po zawarciu transakcji sprzedaży na wyprowadzkę. Proponują, że w momencie podpisania umowy dostaliby tylko 50% całej ceny, a resztę po miesiącu i tym samym nastąpiłoby późniejsze przekazanie kluczy do zakupionej nieruchomości. Czy takie rozwiązania są praktykowane? Jakie zagrożenia wynikają dla mnie z takiego rozwiązania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Późniejsze przekazanie kluczy do zakupionej nieruchomości

Zapis o późniejszym wydaniu przedmiotu umowy

Praktykuje się takie zapisy o późniejszym wydaniu przedmiotu umowy – w tym wypadku, późniejszym opuszczeniu lokalu przez sprzedającego.

Zgodnie z art. 3531 K.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wolę stron należy natomiast, zgodnie z art. 65 K.c., tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało oświadczenie, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (autonomia woli stron).

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2010 r., wydanym w sprawie I CSK 342/10, urzeczywistnienie zasady autonomii woli stron nie jest możliwe bez zastosowania właściwych kryteriów oceny oświadczeń woli składanych przez strony. Nakazuje to przyjąć, że rażące naruszenie tych kryteriów prowadzi do naruszenia zasady autonomii woli strony należącej do podstawowych zasad prawa cywilnego (LEX Nr 784176).

Podpisując taką umowę, należy ustalić, iż zajmujący lokal płacą koszty utrzymania lokalu do czasu jego wydania – bezdyskusyjnie.

Nadto trzeba niewątpliwie uregulować kwestię ich ewentualnego przedłużania czasu zajmowania domu. W tym celu należałoby ustalić po pierwsze kwotę odszkodowania za przedłużenie zajmowania lokalu ponad datę określoną w umowie – np. na 1000 zł dziennie. Aby było to dotkliwe.

Zakup domu z możliwością czasowego zamieszkiwania przez sprzedającego

Warto także byłoby ustalić w akcie notarialnym oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez sprzedających w zakresie możliwości ich eksmisji bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

„Sprzedający poddaje się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i § 2 K.p.c. wprost z aktu notarialnego co do obowiązku wydania nieruchomości Kupującemu, jeśli nie dotrzyma warunków umowy i nie wyda lokalu Kupującemu do dnia… Jeżeli egzekucją tą będzie eksmisja na podstawie aktu notarialnego, to Sprzedający nie rości sobie prawa do lokalu socjalnego.”

Powyższy zapis zabezpieczy nieco Państwu realizację umowy, wydanie lokalu, ale nic nie da 100% pewności, że sprzedający dotrzyma słowa. Być może trzeba będzie przejść procedurę, aby uzyskać dostęp do własnego już wtedy domu. Da się to zrobić, jest to wykonalne, potrzeba jedynie nakładu czasu i odrobinę pieniędzy, bowiem taka procedura bądź co bądź kosztuje.

To w jaki sposób ustalicie zapłatę leży w ramach swobody umów. Jeśli sprzedający otrzymają drugą część zapłaty w dniu wydania lokalu – jest to prawnie dopuszczalne, ale obie strony muszą wyrazić na to zgodę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »