Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia pasażerki po wypadku drogowym

Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-19

Kilka dni temu mój syn spowodował wypadek drogowy. Żaden z kierujących pojazdami nie ucierpiał. Auto mojego syna ma aktualne ubezpieczenie OC, badania techniczne, a syn w trakcie zdarzenia był trzeźwy. W poszkodowanym samochodzie na tylnym siedzeniu podróżowała kobieta, która po zderzeniu skarżyła się na ból w szyi. Pasażerka nie była przypięta pasami (policji wyjaśniła, że jest w ciąży). Policja wezwała pogotowie i pasażerka pojechała do szpitala. Po kilku godzinach otrzymaliśmy od policji informację, że pasażerce nic się nie stało i oni traktują zdarzenie jako kolizję drogową i kończą sprawę mandatem karnym. Jak syn może się zabezpieczyć przed ewentualnymi roszczeniami pasażerki po tym wypadku drogowym wysuniętymi na drodze powództwa cywilnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

Z treści Pana pytania wynika, że Pana syn był sprawcą zdarzenia. Żaden z kierujących nie ucierpiał. Pojazd, którym poruszał się syn miało aktualne OC, badania techniczne, a syn był trzeźwy. Poszkodowaną jest kobieta, która podróżowała w drugim samochodzie, nie będąc zapięta pasami. Kobieta ma być w ciąży. Pasażerka została przebadana w szpitalu i okazało się, że nic się nie stało. Z uwagi na powyższe policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję. Zastanawia się Pan, jak syn ma się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością cywilną.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Z powyższego można wywodzić, że zakład ubezpieczeń odpowiada li tylko w ramach odszkodowania. Pragnę jednak zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r., sygn. akt III CZP 76/10. Zgodnie z tezą uchwały „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”. Co prawda z tezy nie wynika wprost, że OC pokrywa także zadośćuczynienie, ale z uzasadnienia tego wyroku już tak. To z kolei dla Pana syna ma istotne znaczenie, bowiem OC w jego przypadku powinno pokryć zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie.

Reasumując, odpowiedzialność cywilną za zdarzenie w całości ponosić będzie zakład ubezpieczeń, który jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego odpowiada nie tylko w razach odszkodowania, ale także zadośćuczynienia.

Jedyne co Pana syn może teraz uczynić to pilnować polisy OC i ustalić, czy składka na pewno była zapłacona. Nadto należy przypatrywać się pracy policji, by przyjęta kwalifikacja z art. 86 § 1 K.w. nie została zmieniona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »