Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spóźnione wnioski dowodowe w postępowaniu cywilnym

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-29

Zakupiłem auto z wadą ukrytą. W postępowaniu sądowym sędzia zakreślił 14-dniowy termin złożenia przeze mnie wniosków dowodowych. Z braku doświadczenia w takich sprawach i niewiedzy za późno te wnioski złożyłem, z tego powodu sędzia odrzucił mój wniosek powołania biegłego sądowego, który by wypowiedział się w sposób fachowy i potwierdził moje zastrzeżenia do stanu auta. Dodam, że mój wniosek zawierał opinię biegłego rzeczoznawcy, ale sąd jej nie chce uznać, bo jest to opinia zrobiona na prywatną prośbę. Co teraz mogę robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowanie sądu wprawdzie nie stanowi naruszenia wprost procedury cywilnej, ale prowadzi do braku możliwości ustalenia stanu faktycznego. Pan przy zaistniałym stanie sprawy powinien jednoznacznie opowiadać się za przedłożonym materiałem dowodowym i uznać za nieudowodnione twierdzenia strony przeciwnej, która, jak rozumiem, nie przedłożyła żadnej opinii i nie zgadza się z przedłożoną przez Pana opinią. W takim bowiem przypadku twierdzenia strony przeciwnej nie są poparte jakimkolwiek dowodem.

Owszem – należy mieć na uwadze, że w procesie cywilnym:

„Art. 232. [Obowiązek wskazywania dowodów]

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Art. 233. [Zasada swobodnej oceny dowodów]

§ 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.”

Jednak nie ma zasady, która a priori (z góry) zakładałaby, że dokument prywatny w postaci opinii biegłego rzeczoznawcy zlecony pozasądownie przez jedną ze stron jest nieważny. Pana opinia może zostać zakwestionowana, ale należy przeprowadzić w tym kierunku postępowanie dowodowe, a nie założyć od razu, że jest nieważna. Przepisy nadają jej rangę dokumentu prywatnego, a Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) stanowi:

„Art. 245. [Dokument prywatny]

Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.”

Ponadto dość istotne znaczenie w przypadku roszeń reklamacyjnych składanych przez konsumenta mają domniemania prawne. Jednak nie wiem nic o meritum okoliczności sprawy, tj. kiedy wada została ujawniona i czy ma Pan status konsumenta w sprawie. Jeżeli tak, to ponad powyższe istnieje możliwość podnoszenia, iż chroni Pana domniemanie prawne istnienia wady, które ma obalić sprzedający, inaczej sąd jest nim związany:

„Art. 234. [Domniemania prawne]

Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.”

Powinien Pan to wszystko wykorzystać, dopóki sprawa jest jeszcze w toku – na rozprawach, a jeszcze lepiej pisemnie składając pisma procesowe. Natomiast z prekluzją dowodową i zakreślonym przez sąd terminem proszę nie walczyć, bo tu faktycznie nie dochował Pan terminu i już. Dlatego drogą wyjścia z impasu jest postępowania według powyższych wskazówek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »