Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawdzenie w KRD bez zgody

Jedna z firm pożyczkowych bez mojej zgody sprawdziła mnie w KRD. W ramach zadośćuczynienia chcą umorzyć mi pożyczkę w kwocie 2700 zł. Czy to mi się opłaca, czy lepiej złożyć skargę na policję i wnioskować o wyższe zadośćuczynienie? Ta firma naruszyła artykuł dotyczący ochrony moich danych osobowych!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawdzenie w KRD bez zgody

Kwestie dotyczące ujawniania dłużników wpisanych do rejestru dłużników uregulowane są ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej „ustawa”).

Zasady udostępniania informacji o dłużnikach

Ustawa ustala zasady udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumenta. Za konsumenta uważa się, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego (K.c.), osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z tym, jeżeli zadłużenie nie powstało w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą, to zastosowanie w sprawie ma art. 24 ust. 1 ustawy. Artykuł ten stanowi:

„Podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada jego upoważnienie. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia”.

Sprawdzenie dłużnika bez jego zgody

W związku z tym, jeżeli ktoś „sprawdza dłużnika” bez jego zgody, podlega odpowiedzialności karnej określonej w art. 50 tej samej ustawy. „Kto występuje do biura o ujawnienie informacji gospodarczych bez upoważnienia osoby, której informacje dotyczą, jeżeli takie upoważnienie jest wymagane przepisami ustawy, podlega grzywnie do 30 000 złotych”.

Tak więc w oparciu o ten przepis może Pan złożyć doniesienie do prokuratury, by pociągnąć do odpowiedzialności wierzyciela, który bez Pana zgody wystąpił do rejestru. Nie ma możliwości pociągnięcia do jakiekolwiek odpowiedzialności samego rejestru, bowiem ten nie ma obowiązku sprawdzać, czy osoba występująca ma faktycznie do tego prawo.

Zawarcie ugody

Osobiście zadowoliłabym się doniesieniem do prokuratury i umorzeniem zobowiązania. Aby uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie musiałby Pan wykazać, jaką szkodę materialną lub krzywdę Pan poniósł, jaki związek przyczynowy jest pomiędzy szkodą (krzywdą) a zapytaniem do KRD, a także wykazać, dlaczego domaga się Pan takiej wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pozew taki podlega opłacie 5% od wartości dochodzonej kwoty, a samo postępowanie może ciągnąć się kilkanaście miesięcy.

Proszę spróbować negocjować i zawrzeć ugodę o treści, na jaką obie strony się zgodzą.

Ustawa o ochronie danych osobowych w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Rybarczyk

O autorze: Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl