Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-06-07

Czy mając nieruchomość niezabudowaną (działka) we wspólności majątkowej (ja ma 1/2, małżeństwo X ma 1/2), mogę samodzielnie sprzedać swój udział?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem (zostało to  opisane w sposób niezrozumiały) – udział w pozostałej 1/2 nieruchomości przysługuje małżeństwu i udział ten wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Pani udział nie wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, bowiem albo nie pozostaje Pani w małżeństwie, albo udział ten należy do Pani majątku osobistego. Zatem – o ile dobrze zrozumiałam – w księdze wieczystej wpisano, że współwłaścicielką pozostaje: Pani w 1/2 i (…) oraz (…) w 1/2 na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W takim wypadku Pani udział ma charakter udziału we współwłasności ułamkowej (do której stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności), nie zaś współwłasności łącznej, jaka występuje w przypadku majątku wspólnego małżonków czy majątku spółki cywilnej. Zgodnie z art. 196 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu”.

Na mocy art. 198 każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Tym samym Pani może sprzedać swój udział w nieruchomości bez zgody, a nawet wiedzy małżeństwa X (dowiedzą się o tym przy wpisie zmiany współwłaściciela w księdze wieczystej).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »