Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa użyczenia domu z terminem wypowiedzenia

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-10-05 • Aktualizacja: 2021-07-02

Córka kupiła dom. Ponieważ jednak w nim nie mieszka, chciałaby nam go przekazać nieodpłatnie do korzystania. W zamian my opiekowalibyśmy się domem, dokonywali drobnych napraw, pielęgnowali ogród itp. Córka chciałaby nas w tym domu zameldować. Jaka umowa byłaby odpowiednia, aby wszystko odbyło się legalnie? Co będzie, jeśli córka za jakiś czas zmieni zdanie – czy będzie mogła nas wyrzucić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa użyczenia domu z terminem wypowiedzenia

Umowa użyczenia domu

Opisane stosunki określa umowa użyczenia. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.”

Państwo będą zatem mieli prawo korzystania z domu (w takim zakresie jak przy najmie, stąd też na Państwu będzie ciążył obowiązek dokonywania drobnych napraw i utrzymywania rzeczy w stanie niepogorszonym – oczywiście, o ile w umowie nie określicie inaczej).

W takim wypadku druga strona może niestety rzeczywiście wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i żądać zwrotu rzeczy:

„W braku oznaczenia w sposób wyraźny lub dorozumiany czasu trwania umowy użyczenia przyjąć należy, że umowa ta, z uwagi na ciągły charakter zobowiązania, wygasa, ilekroć stosunek ten zostanie wypowiedziany przez użyczającego. Strony mogą ponadto zastrzec, że umowa użyczenia wygasa w każdym przypadku, o ile z takim żądaniem wystąpi użyczający. (…).”

Brak oznaczenia terminu zwrotu przedmiotu użyczenia

Brak oznaczenia terminu zwrotu przedmiotu użyczenia upoważnia biorącego do jego zwrotu, w wybranym przez niego dowolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że wybór ten nie może naruszać interesów użyczającego (Z. Radwański (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 384).” (A. Kidyba, Komentarz do art. 715 K.c., Lex).

Dla Państwa bezpieczne byłoby zastrzeżenie w umowie terminu jej wypowiedzenie (np. 6 miesięcy naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego). Jeśli mimo trwania umowy wedle wcześniejszego omówienia, druga strona chciałaby Państwa usunąć z domu bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź w ogóle bez wypowiedzenia umowy, mogliby Państwo wnieść pozew o ochronę naruszonego posiadania (art. 344 K.c.). Ponadto:

Art. 343. § 1. Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.

§ 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do dzierżyciela.”

Niemniej jednak to jedynie przedłużyłoby prawo korzystania z domu, a córka i tak przy prawnym działaniu mogłaby Państwa skutecznie z niego usunąć.

Najbezpieczniejsze byłoby dla Państwa ustanowienie prawa służebności mieszkania. Takie prawo wpisuje się do księgi wieczystej, nie można go odwołać. Niemniej jednak, jak podejrzewam, córka nie wyrazi zgody na takie obciążenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »