Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa przelewu wierzytelności

Autor: Anna Sufin

Miałam wypadek samochodowy, likwidacja szkody nastąpiła z OC sprawcy, przydzielono mi auto zastępcze niejako „w pakiecie”. Ubezpieczyciel zwrócił wynajmującemu jedynie część kosztów za najem auta zastępczego. Wynajmujący zamierza dochodzić swoich roszczeń przed sądem, dlatego zwrócił się do mnie z prośbą o podpisanie umowy przelewu wierzytelności wobec TU. Moje obawy dotyczą sytuacji, kiedy proces zostanie przegrany, a wynajmujący może zechcieć obciążyć poszkodowanego kosztami najmu auta wraz z odsetkami. Czy umowa przelewu wierzytelności zabezpiecza przed taką sytuacją (przecież poszkodowany, ponieważ przelał wierzytelność, nie będzie już miał zatem żadnych możliwości dochodzenia swoich roszczeń), czy też musi być jakiś specjalny zapis w umowie przelewu wierzytelności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani pytania wynika, że doskonale Pani rozumie, że zawarła (Pani, nie ubezpieczyciel) umowę z warsztatem naprawczym na dokonanie naprawy i (co często rzeczywiście idzie ze sobą w parze) – na najem pojazdu zastępczego. Jest to umowa wzajemna, wedle której Pani co do zasady uiszcza czynsz, zakład natomiast udostępnia samochód do używania.

W umowie częstokroć jednak określa się (dla zachęcenia poszkodowanych do najmu) bezpieczne rozwiązanie, wedle którego zaspokojenie roszczeń z tytułu czynszu najmu nastąpi poprzez dokonanie cesji na wynajmującego wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu samochodu. Takie postanowienie oznacza, że w razie braku uregulowania czynszu najmu przez zakład ubezpieczeń nie będzie Pani zobowiązana do dalszej zapłaty, ale do podpisania umowy cesji Pani wierzytelności wobec ubezpieczyciela. Dochodzeniem tej wierzytelności zajmie się już wynajmujący.

Koniecznie zatem musi Pani sprawdzić, czy postanowienie tożsame z wyżej opisanym zawarto w Pani umowie z wynajmującym. Jeśli bowiem tak było, żądanie dokonania cesji jest tylko realizacją tego postanowienia i przez dokonanie cesji w istocie zapłaci Pani za najem według ustalonych reguł. W takim wypadku zakład naprawczy nie będzie miał podstaw, by dochodzić od Pani kwot niewypłaconych przez ubezpieczyciela.

Jeśli jednak takich postanowień w umowie najmu nie było, a umówili się Państwo na zapłatę czynszu najmu (który w części pokrył ubezpieczyciel, co zapewne przewidziano w umowie), koniecznie musi Pani zadbać o odpowiednie regulacje w umowie cesji. Umowa cesji (zdefiniowana w art. 509 Kodeksu cywilnego) zawierana będzie między Panią jako wierzycielem zakładu ubezpieczeń a zakładem naprawczym i przeniesie wierzytelność Pani wobec zakładu ubezpieczeń. Wraz z wierzytelnością przejdą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w tym roszczenie o odsetki. Zatem umowa cesji nie będzie dotyczyła wierzytelności zakładu naprawczego wobec Pani jako dłużnika z tytułu umowy najmu. Proszę zwrócić uwagę, że choć konglomerat praw w tych wierzytelnościach jest podobny, są to dwie różne wierzytelności. Zatem los jednej z nich nie wpłynie prawnie na los drugiej.

Wobec tego w umowie z wynajmującym koniecznie musiałaby Pani zawrzeć postanowienie, że z dniem dokonania cesji wygasają wszelkie roszczenia zakładu naprawczego wobec Pani z tytułu zawartej umowy najmu.

Podejrzewam jednak, że w tym przypadku zachodzi standardowy, najczęstszy przypadek opisany w pierwszej części mojej wypowiedzi.

W razie gdyby chciała Pani skonsultować ze mną tak umowę najmu, jak i umowę cesji w zakresie pytania głównego, pozostaję do dyspozycji. Podobnie jeśli chodzi o wątpliwości bądź inne pytania dodatkowe będące w zakresie pytania głównego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl