Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-08 • Aktualizacja: 2021-06-30

Jestem jednym z właścicieli nieruchomości, gdzie sąd, decydując o dziale spadku, nakazał sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty zgodnie z udziałami. Niestety jeden ze współwłaścicieli niedawno zmarł. Wystąpiłem do sądu o wydanie klauzuli wykonalności postanowieniu o podziale spadku poprzez sprzedaż nieruchomości. Klauzula została wydana w tym miesiącu i otrzymałem tytuł wykonawczy. Złożyłem wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości poprzez jej sprzedaż zgodnie z postanowieniem sądu, załączyłem tytuł wykonawczy, wskazałem pozostałych jako uczestników, a w jednym przypadku podałem spadkobiercę zmarłego uczestnika i zaznaczyłem, że jest to spadkobierca. Otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych, a konkretnie na mocy art. 797 oraz 130 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. zostałem wezwany do uzupełnienia wniosku przez nadesłanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy. Czy wniosek zostanie cofnięty? Mogę jakoś się odwołać? Czy muszę składać wniosek do sądu o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercy? Mam możliwość od spadkobiercy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia – czy to wystarczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji

Egzekucja ze spadku

Zgodnie z art. 779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom”. Powyższy paragraf ma zastosowanie w przypadku, gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze tytułu wykonawczego przeciwko spadkodawcy.

Paragraf 2 powyższego artykułu stanowi, że „jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiązków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788 K.p.c.”. Ma on zastosowanie, gdy wierzyciel już uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko spadkodawcy.

Postanowienie czy notarialne poświadczenie dziedziczenia wraz z tytułem wykonawczym przeciwko zmarłemu dłużnikowi należy przesłać do sądu, aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika. Tak uzyskany tytuł wykonawczy należy złożyć do komornika sądowego w celu wyegzekwowania roszczenia. Trwa to kilka dni. Nie jest to długa procedura ani czasochłonna.

Wniosek bez braków formalnych

Tylko wniosek niezawierający braków, a w szczególności odpowiadający warunkom określonym w art. 797 K.p.c. jest zdolny wywołać skutki, jakie K.p.c. wiąże ze złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeżeli wniosek zostanie poprawiony lub uzupełniony w terminie 7 dni, skutki jego wniesienia powstają w chwili, w której pismo z brakiem zostało wniesione (a nie w dacie uzupełnienia).

Wniosek poprawiony lub uzupełniony po upływie zakreślonego terminu, jeżeli wniosek nie został zwrócony, uważa się za wniesiony w dacie jego uzupełnienia (patrz orzeczenie Sądu Najwyższego I.Cz.149/66 z dnia 20 stycznia 1967 r. OSPiKA, 1968 r., Nr 3, poz. 56 z glosą J. Klimkowicza, s. 119).

Dostarczenie klauzuli komornikowi

Nie ma tu ani podstaw, ani potrzeby, aby się odwoływać, jeśli Pan nie zdąży w ciągu 7 dni, jak najszybciej niech Pan dostarczy klauzulę komornikowi. Jest ona niezbędna do prowadzenia egzekucji ze spadku.

Wniosek powinien mieć taką treść: „proszę o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko … jako spadkobiercy po dłużniku … na podstawie wierzytelności wynikającej z postanowienia sądu … sygn. akt”. Do niego należy dołączyć poświadczenie dziedziczenia, odpis klauzuli wykonalności przeciwko zmarłemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »