Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pożyczka od teściowej i wniosek do sądu cywilnego

• Autor: Tomasz Krupiński

Sprawa dotyczy wniosku do sądu o zwrot pożyczki. Wyjeżdżając za granicę do pracy, pożyczyliśmy z żoną od teściowej 12 tysięcy zł. W dniu wylotu napisałem jej na kartce, że pożyczam od niej tę kwotę i oddam jej w trzech ratach. Nie podałem żadnej daty, od kiedy zacznę spłacać. Teściowa złożyła przeciwko mnie wniosek do sądu cywilnego. Co teraz zrobić? Co mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) o zobowiązaniach umownych, tj. pożyczce. W umowie strony mogą dowolnie oznaczyć termin zwrotu pożyczki i w takim wypadku – z chwilą upływu tego terminu – dłużnik zobowiązany jest natychmiast spełnić świadczenie. Jakiekolwiek wypowiedzenie lub wezwanie ze strony wierzyciela nie jest wtedy konieczne. Jeżeli jednak termin nie został oznaczony, obowiązek dłużnika powstaje dopiero z upływem 6 tygodni od wypowiedzenia dokonanego przez dającego pożyczkę.

W wyroku z 16 maja 2002 r., V CKN 1427/00 (LexPolonica nr 379764) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że na interpretację umowy w części dotyczącej określenia terminu zwrotu pożyczki mogą wpływać także inne postanowienia umowne, np. umocowanie pożyczkodawcy do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym otwartym przez pożyczkobiorcę, na którym zostały zaewidencjonowane papiery wartościowe nabyte przez pożyczkobiorcę za uzyskaną kwotę pożyczki i zgodnie z umową pożyczki.

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, z którego powinno wynikać, że wierzyciel w sposób stanowczy i bezwarunkowy żąda zwrotu pożyczki (np. „żądam zwrotu pożyczki”, „wzywam do zapłaty pożyczonej kwoty”, „wypowiadam pożyczkę”, „proszę oddać pożyczkę”; por. orzeczenie SN z 15 czerwca 1937 r., C. II. 295/37, LexPolonica nr 1055922, Zb.Orz. 1938, poz. 230). Wskazanie konkretnego terminu zwrotu świadczenia nie jest konieczne, gdyż wynika on z art. 723. Forma wypowiedzenia jest obojętna, jeśli jednak umowa pożyczki ma formę pisemną, to również wypowiedzenie powinno być dokonane z zachowaniem tej formy (por. art. 720 § 2 i art. 77). Także wytoczenie powództwa o zwrot pożyczki ma moc wypowiedzenia, przy czym od chwili doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do chwili zamknięcia rozprawy i wyrokowania – jeśli oczywiście sąd uwzględnia powództwo – musi upłynąć termin wypowiedzenia. Tożsama sytuacja zachodzi w Pana sprawie. De facto będzie więc Pan zobowiązany do zwrotu pożyczki w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia odpisu pozwu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl