Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynagrodzenie za zniesienie służebności mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński

Około 20 lat temu brat kupił nieruchomość – dom i 2 ha ziemi. Dołożyłem się do zakupu 1/3 kwoty. Brat w tym domu ustanowił dla mnie dożywotnią służebność mieszkania. Od kilkunastu lat mieszkam za granicą, czy mógłbym otrzymać wynagrodzenia za zniesienie tej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie za zniesienie służebności mieszkania

Zamiana służebności na rentę

Roszczenie o zamianę służebności na rentę jest skierowane wyłącznie do właściciela nieruchomości obciążonej. Mówi o tym przepis art. 303 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Przepis art. 303 K.c. ustanawia po stronie właściciela nieruchomości obciążonej prawo podmiotowe do dochodzenia roszczenia o zamianę służebności mieszkania na rentę. Przepis ten działa jednostronnie, co oznacza, że legitymacji czynnej nie ma osoba, na rzecz której ustanowiono służebność osobistą, czyli Pan. Legitymację bierną posiada, co do zasady, uprawniony z tytułu służebności osobistej, lecz słusznie dopuszcza się, by legitymację rozszerzać na osoby przyjęte przez uprawnionego na mieszkanie.

Wynagrodzenie za zniesienie służebności – przy rażących uchybieniach

Dochodzenie tego roszczenia jest możliwe jedynie w przypadku ziszczenia się przesłanki polegającej na rażących uchybienia uprawnionego z tytułu służebności osobistej przy wykonywaniu swego prawa. Oznacza to, że uchybienia powinny mieć charakter rażący i występować wielokrotnie. Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej jest rozpoznawane w trybie postępowania procesowego. Zmiana służebności następuje na podstawie orzeczenia sądowego, które ma charakter konstytutywny. W ramach autonomii woli stron zmiana ta nastąpić może także w drodze umowy stron. Dowód wykazania zaistnienia stanu faktycznego polegającego na rażącym uchybianiu w wykonywaniu prawa służebności osobistej spoczywa na legitymowanym czynnie do występowania z powództwem, zgodnie z art. 6 K.c. W przypadku zmiany służebności osobistej na rentę służebność ta wygasa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl