Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyprowadzka z mieszkania po śmierci partnerki

Autor: Marek Gola

Mój partner mieszka obecnie w domu siostry swojej byłej partnerki (zmarła ona 3 lata temu) i poinformował ją, że za dwa miesiące się wyprowadzi, bo do tego czasu ma wypowiedzenie z pracy. Opłaca wszystkie rachunki. Dziś mu powiedziała, że do końca tygodnia ma się wyprowadzić się z mieszkania, bo zmienia zamki. Czy faktycznie musi opuścić mieszkanie? Partner mieszka tam od 7 lat, jest zameldowany na stałe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyprowadzka z mieszkania po śmierci partnerki

Użyczenie mieszkania

Zasadne jest w pierwszej kolejności ustalenie charakteru stosunku pomiędzy Pani partnerem a osobą, u której przebywa. Z tego, co Pani pisze, partner opłacał rachunki, bowiem kobieta ta nie mieszkała w domu. Powyższe nakazuje uznać, że raczej mamy do czynienia z umową użyczenia, a nie umową najmu, aczkolwiek wiele zależy od szczegółów relacji między partnerem, a jego szwagierką. Przyjmując jednak, że mamy do czynienia z umową użyczenia, Pani partner może być wezwany do opuszczenia lokalu, ale wcale tego nie musi uczynić.

Zmuszenie do opuszczenia mieszkania

Wówczas jeżeli właścicielka zechce pozbyć się go z domu, będzie miała dwie możliwości – bezprawne jego niewpuszczenie do domu, co z kolei może skutkować przywróceniem prawa do lokalu na podstawie powództwa o przywróceniu posiadania, albo legalnie – poprzez wystąpienie do sądu z powództwem o eksmisję. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na to ile czasu partner potrzebuje mieszkać w lokalu, nie sposób liczyć na rozstrzygnięcie wydane w sprawie, choćby w sprawie o przywrócenie posiadania. 

Zgodnie z art. 344 par 1 Kodeksu cywilnego „przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl