Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie wierzytelności sprzed wielu lat

Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-20

Właśnie otrzymałam od komornika sadowego zajęcie wierzytelności na wniosek wierzyciela, tj. firmy telekomunikacyjnej. Powołują się na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2002 roku, nie pamiętam już, jak to wyglądało, ale zadłużenie jest około 1300 zł, natomiast same odsetki ponad 2 tysiące plus cała masa kosztów. Co mam robić? Czy jest to dług przedawniony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2002 r. się uprawomocnił. Powyższe będzie miało dla Pani interesu istotne znaczenie. Po drugie proszę sięgnąć do pokładów pamięci celem ustalenia, czy od 2002 r. do dnia dzisiejszego nie było już prowadzone przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne.

Ustalenie powyższych okoliczności, będzie miało dla Pani istotne znaczenie, a to z uwagi na przepis art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Innymi słowy termin 10 lat, o którym mowa powyżej, liczony jest od daty uprawomocnia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ustalenie uprawomocnienia się nakazu możliwe jest u samego komornika, który na podstawie art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego „przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3”. Powyższe dane nie pozwalają jednak ustalić daty uprawomocnienia się nakazu. Zasadnym jest zatem odwołanie się do § 3 przepisu, który nakazuje komornikowi okazać tytuł wykonawczy w oryginale.

Na oryginale tytułu wykonawczego winno być wskazane, kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym się uprawomocnił.

Nawiązując do drugiej kwestii, wyraźnie podkreślić należy, iż konieczne jest ustalenie, czy od uprawomocnia się nakazu zapłaty do dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie było prowadzone inne postępowanie egzekucyjne, które by przerwało bieg przedawnienia, a to stosownie do treści art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »