Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu z aukcji z USA przez pośrednika który okazał się uszkodzony

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-05-17

Sprawa dotyczy zakupu samochodu na aukcji w USA z pomocą pośrednika licytującego w imieniu kupującego i organizującego transport do Polski wraz z obsługą wszystkich płatności. Samochód został zakupiony z oznaczeniami aukcyjnymi jako bezwypadkowy i sprawny, bez wzmianek o uszkodzeniach mechanicznych.
Po dostarczeniu okazało się że w samochodzie jest zatarty silnik, wymagający remontu lub wymiany, co potwierdził rzeczoznawca wyliczający akcyzę.
Mimo zapewnień pośrednika, że na każdym etapie samochód jest przenoszony, a nie uruchamiany, pracownik firmy umawiający odbiór samochodu w Polsce wyznał, że nim jeździł, kierowca holownika, który go przywiózł w umówione miejsce, także pochwalił się pracownikom warsztatu, gdzie umówiłem odbiór, że próbował go uruchomić, ale już mu się nie udało. Wstępnie winię pośrednika za uszkodzenie silnika w trakcie transportu, być może np. ze względu na wysokie mrozy i brak odpowiedniego płynu chłodniczego w aucie z USA, co przy uruchomieniu zniszczyło silnik. Będę to nadal sprawdzał z warsztatem, który będzie rozbierał silnik.
Chodzi o poradę, czy taka sprawa może podpadać pod przepisy o rękojmi lub inne i czy jest podstawa do wystąpienia do pośrednika (umowa do wglądu) o odszkodowanie etc. i ewentualnie przygotowanie pisma do pośrednika. Pośrednik uważa, że zakup jest całkowicie na moją odpowiedzialność i ryzyko, choć przed decyzją o licytacji zapewniał (w e-mailach), że według jego wiedzy samochód jest w bardzo dobrej kondycji (opis aukcji, jednej z dwóch największych w USA łącznie z nagranymi filmem z działającym silnikiem, raport carfax). Ja uważam, że w USA samochód był sprawny, uszkodzenia są efektem nieprawidłowego transportu. Wynagrodzenie pobrał po udanej licytacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup samochodu z aukcji z USA przez pośrednika który okazał się uszkodzony

Rękojmia przy umowie o dzieło – pośrednictwo

W mojej ocena zawarta między Państwem umowa nosi znamiona umowy o dzieło, dlatego w oparciu o powyższe przepisy należy ją rozpatrywać. Jeżeli uznaje Pan, iż dzieło w postaci sprowadzenia samochodu zostało źle wykonane, może Pan powołać się na przepisy w zakresie rękojmi.

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 638:

„§ 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi uzależniona jest od wystąpienia wady dzieła. W zakresie pojęcia wady dzieła należy odpowiednio stosować przepisy o wadzie rzeczy sprzedanej. Chodzi w tym wypadku zarówno o wady fizyczne”.

Wada fizyczna samochodu sprowadzonego z USA

Zgodnie z powyższym odesłaniem, a więc art. 5561:

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Proszę także zwrócić na § 3 powyższej regulacji, iż „rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

Taka niezgodność rzeczy z umową wiąże się z sytuacjami, gdy rzecz sprzedana nie może prawidłowo funkcjonować i być zdatna do celów, dla których została zakupiona, bez zamontowania lub uruchomienia. Jednocześnie sprzedawca odpowiada głównie za zamontowanie lub uruchomienie dokonane przez siebie i osobę trzecią, za której czynności odpowiada.

W przedstawionym przypadku – a więc w zakresie wad w zakresie wykonania umowy, może Pan powołać się na powyższe przepisy. Źródłem wymagań stawianych jakości rzeczy jest przede wszystkim zawarta umowa, a także zapewnienie przedsiębiorcy w tym zakresie, a więc zapewnienie w umowie o podejmowanych czynnościach. Poziom jakości świadczenia może być w umowie określony poprzez odpowiedni opis słowny, wręczenie dokumentacji, rysunków itp., przez uzgodnienie technologii produkcji, użytych surowców, przez ustalenie, że przedmiotem świadczenia będzie towar oznaczony znakami jakości lub analogicznymi znakami czy innymi określonymi symbolami, ponadto przez załączenie do umowy próbek, wzorców, próbnych egzemplarzy, a także przez powołanie w umowie katalogu, zestawu reklamowego, ofertowego itp. (C. Żuławska, Zabezpieczenie jakości świadczenia, s. 20 i n.).

Roszczenia kupującego wobec pośrednika

Z uwagi na powyższe posiada Pan następujące roszczenia względem drugiej strony umowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, druga strona umowy posiada pewne kontruprawnienie w zakresie możliwości zablokowania odstąpienia od umowy – przystępując do niezwłocznej naprawy swojego postępowania, a więc co do zasady naprawy pojazdu. Jednak jeżeli zaniedbania są tak duże i wad nie da się naprawić, proszę skierować do drugiej strony umowy Pana roszczenie – czy to w przedmiocie odstąpienia od umowy, czy obniżenia ceny pojazdu. Jeżeli poniósł Pan dodatkową szkodę, proszę również wskazać na konieczność jej naprawienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »