Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasady ściągania kary grzywny

Autor: Małgorzata Rybarczyk

30 kwietnia tego roku sąd wydał wyrok skazujący oraz zasądził karę grzywny. W wyroku nie znalazłem informacji o terminie płatności oraz numerze konta do wpłat. W dniu 6 sierpnia otrzymałem pismo z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji. Komornik sądowy pobierze dodatkowo 15% od kwoty długu. Czy komornik lub sąd mają obowiązek przesłać wezwanie do zapłaty, które poprzedza wszczęcie egzekucji? Niestety takiego pisma nie otrzymałem.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady ściągania kary grzywny

Czy sąd wysyła wezwanie do zapłaty grzywny wskazując w nim termin do jej uiszczenia?

Kwestie dotyczące ściągnięcia kary grzywny uregulowane są w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z jego art. 44 § 1 – „Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. § 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji”.

Sąd wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie ustawowym. Wezwanie powinno zawierać pouczenie o skutkach nieuiszczenia grzywny w wyznaczonym terminie (§ 366 regulaminu urzędowania sądów). Wezwanie do dobrowolnego uiszczenia grzywny należy wysłać skazanemu za zwrotnym poświadczeniem odbioru tego wezwania, które dołącza się do akt sprawy. Jest to niezbędne do podejmowania z urzędu dalszych czynności wykonawczych, które mogą nastąpić dopiero po 30 dniach od daty wezwania.

Nieodebranie sądowego wezwania do zapłaty grzywny

W związku z tym powinien Pan udać się do sądu i sprawdzić w aktach sprawy, czy wezwanie takie zostało do Pana wysłane, jeżeli tak, to dlaczego nie trafiło do Pana (błędny adres, nieobecność w domu itp.). Najczęściej w takich sytuacjach po prostu okazuje się, iż adresat nie odebrał w terminie przesyłki z urzędu pocztowego.

Jeżeli okaże się, iż wezwanie zostało wysłane, a Pan go nie odebrał, to niestety nie ma Pan wyboru i musi zapłacić całość. Jeżeli jednak np. wezwanie zostało wysłane na błędny adres, to powinien Pan złożyć w sądzie pismo z wyjaśnieniami i wnosić o zakończenie egzekucji, gdyż nie była ona konieczna z Pańskiego powodu.

Czy komornik może obniżyć koszty związane z egzekucją?

Jeżeli egzekucja toczy się prawidłowo, to po zapłaceniu grzywny komornik obliczy koszty egzekucji i wezwie Pana do ich zapłaty. Jeżeli dokona Pan spłaty dobrowolnie, to będzie Pan mógł wnosić o obniżenie kosztów, które winien Pan zapłacić. Wniosek taki składa się do sądu w oparciu o art. 49 ustęp 7 i 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Wskazać także należy, iż sąd, rozpoznając wniosek o obniżenie opłaty, winien brać w szczególności pod uwagę nakład pracy komornika, sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów (art. 49 ust. 10 ustawy).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 2013 roku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż wysokość opłaty egzekucyjnej nie może pozostawać w rażącej niewspółmierności do nakładu pracy komornika i uzyskanych przez niego efektów. Wówczas bowiem staje się nieuzasadnioną karą finansową stanowiącą instrument konfiskaty mienia, powodując tym samym konsekwencje niewspółmierne do ciężarów nałożonych na jednostkę (naruszenie kryterium proporcjonalności sensu stricto).

Niestety grzywnę musi Pan zapłacić i nie ma tutaj ścieżki odwoławczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl