Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak kontaktu z synem a alimenty

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-01-06

Płacę alimenty na syna, który skończył już 18 lat. Niestety nie z mojej winy nie mam z nim kontaktu. Wysłałem pismo z prośbą o udowodnienie, że nadal się uczy (bo słyszałem, że porzucił szkołę), jednak pozostało bez odpowiedzi. Czy mogę zatem przestać płacić alimenty? Co mam robić wobec braku kontaktu z synem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z synem a alimenty

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na dorosłego syna

Kwestie płacenia alimentów dotyczy wielu osób, a w przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub ukończenia nauki stają się jeszcze bardziej problematyczne. Kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego regulowane są przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 128 ustanawia jako ogólną zasadę obowiązek dostarczania środków utrzymania (w miarę potrzeby także środków wychowania), obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W przepisach brak jest wskazania dotyczącego wieku dziecka, wraz z którym ten obowiązek ustaje. Co więcej obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czy też ukończenia nauki np., ukończenia studiów i zdobycie tytułu magistra. To, kiedy obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka (również pełnoletniego) wygasa, zależy przede wszystkim od tego, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie i od tego, czy znajduje się ono w stanie niedostatku. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (tym i wieloma innymi) z dnia 31 stycznia 1986 r. (sygn. akt. III CZP 78/85) wyjaśnia m.in.: „obowiązek alimentacyjny rodziców kończy się z momentem, w którym dziecko – z reguły po uzyskaniu wykształcenia i przygotowania do określonego zawodu – jest w stanie utrzymać się samodzielnie”.

Zgodnie zaś z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Mając na uwadze powyższe, oczywiście istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, ale po spełnieniu określonych warunków. Wyrok zasądzający alimenty w każdej sprawie jest wydawany bezterminowo. Brak jest wskazania daty jego zakończenia, brak jest wskazania okoliczności, wraz z którą następuje ustanie tego obowiązku.

Zgodnie zaś z art. 1441 Kodeksu zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Jednakże tak jak pisałem, alimenty są zasądzone na czas nieokreślony. Dopiero prawomocne postanowienie w przedmiocie uchylenia obowiązku może stanowić dla Pana podstawę do zaprzestania ich płatności. Samo złożenie wniosku do sądu – nie pozbawia tego Pana obowiązku – niestety. Żona w każdej chwili, gdyby zaprzestano płatności, może sprawę skierować na drogę postępowania egzekucyjnego do komornika, gdyż orzeczenie sądowego zasądzające alimenty z urzędu jest zaopatrzone w klauzulę wykonalności, a ta upoważnia komornika do prowadzenia postępowania. Ten zaś nie będzie badał, czy taki obowiązek dalej istnieje – nie jest do tego uprawniony – ma bowiem ważne postanowienie sądu. Wobec tego, nie płacąc alimentów mimo obowiązku, narazi się Pan na dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego, średnio około 10 procent wysokości alimentów, co po upływie kilku miesięcy może być całkiem pokaźna kwotą.

Brak kontaktu z synem i wniosek o ustalenie obowiązku alimentacyjnego

Wobec tego w sprawie należy złożyć do sądu pozew o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego. Jest to dla Pana konieczne i nie ma innej drogi. Oczywiście w sytuacji, gdyby syn jednak się uczył, to niestety może Pan przegrać taką sprawę i straci Pan pewne koszty (opłata od pozwu oraz np., koszt pełnomocnika syna, gdy takiego ustanowi).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »