Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa domu na kredyt na działce żony a podział majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mieszkam w domu jednorodzinnym razem z żoną i dwójką dzieci od 2010 r. Ziemia, na której stoi dom, jest własnością mojej żony, otrzymała ją od swojej mamy i jej siostry jako darowiznę przed wybudowaniem domu, chyba w 2008 r. Następnie wspólnie z żoną wzięliśmy kredyt hipoteczny na wybudowanie domu. Obecnie działka jest ogrodzona, na działce oprócz domu stoi mała szopka narzędziowa (domek ogrodowy), garaż dwustanowiskowy i wiata tarasowa. Wszystko to powstało po wybudowaniu domu. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej ani nie podpisywaliśmy żadnych dokumentów przedślubnych o rozdzielnych majątkach. Wspólnie rozliczamy się z podatków. Właścicielem działki jest moja żona. Jak składałem wniosek o dofinansowanie do wymiany ogrzewania w domu, okazało się, że właścicielem domu również jest moja żona, bo ja nie mogę złożyć wniosku na siebie, tylko żona musi. Obecnie chcemy się rozstać i podzielić majątek. Wszystkie nieruchomości i działkę. Moja żona chce zostać w tym domu i dalej tu mieszkać. Ja mam się wyprowadzić. Proszę o poradę, jak wygląda podział naszego majątku i w jakiej części ja mogę partycypować? Czy tak jak uważam, należy mi się połowa naszego wspólnego dobra? Czy ten podział wygląda inaczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domu na kredyt na działce żony a podział majątku

Nakłady poniesione na majątek żony

Niestety nie należy się Panu połowa wartości nieruchomości, ale połowa nakładów, jakie poczyniliście na majątek – działkę żony. Ma Pan prawo do finansowej rekompensaty w wysokości połowy nakładów poniesionych na działkę.

Co do zasady wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie jej trwania zarówno przez obojga małżonków, jak i jednego z nich. Oznacza to, iż nabyty w trakcie wspólności majątkowej przedmiot majątkowy stanowi wspólną własność obojga małżonków.

Majątek wspólny a majątki osobiste

Nakłady na majątek wspólny nie stanowią podstawy do ustalania innych udziałów w nieruchomości jak wynikające z ustawy. Z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że „wspólnością ustawową są objęte przedmioty majątkowe nabyte zarówno ze środków pochodzących z majątku wspólnego, jak i ze środków pochodzących z majątku osobistego każdego z małżonków”.

Z treści art. 45 § 1 i 2 wynika, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodzin. Wynika stąd, że nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków nie są składnikiem tego majątku, ale elementem zewnętrznym w stosunku do tego majątku, a ich zwrotu dokonuje się przy podziale majątku, a nie w jego ramach.

Sąd Najwyższy wyraził w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie IV CKN 27/00 pogląd, że „rozliczenie wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie, a także rozliczenie długów jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego następuje w postępowaniu nieprocesowym wówczas, gdy toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej przewidziane w przepisach art. 567 k.p.c.” To ostatnie postępowanie wchodzi jednak w rachubę wtedy, gdy przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jako obiekt podziału w sensie fizycznym jeszcze istnieją. Jeżeli tego rodzaju majątku nie ma, to brak jest podstaw do rozliczenia wydatków i nakładów w trybie postępowania nieprocesowego, bo nie ma również podstaw do postępowania o podział majątku wspólnego.

Do rozpoznania roszczeń z tytułu zwrotu wydatków i nakładów, a także długów, o których mowa w przepisie art. 45, właściwy jest wówczas tryb procesowy, z tym że materialnoprawną podstawą rozstrzygania pozostaje przepis art. 45 jako lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego o zwrocie nakładów na cudzą rzecz lub o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl