Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie odziedziczyć długów po wujku?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-05-14

Przed czterema miesiącami zmarł bezdzietny wujek mojego męża (brat nieżyjącego ojca). Rodzina jest skonfliktowana, w zasadzie nie utrzymują ze sobą kontaktu. Dowiedzieliśmy się, że wujek pozostawił zadłużone mieszkanie i inne długi. Kiedy mąż jako bratanek może odrzucić ten spadek? Zmarły miał siostrę i braci, dwóch z nich (w tym ojciec mojego męża) zmarło przed nim, pozostawili dzieci (mojego męża i kuzyna). Żyjąca siostra również nie ma dzieci. Po śmierci swojego ojca mąż z bratem uporządkowali po nim sprawy spadkowe. Jakie podjąć kroki, żeby nie mieć problemu z pozostawionymi przez zmarłego wujka długami? Na jakiej podstawie możemy uzyskać akt zgonu wujka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak nie odziedziczyć długów po wujku?

Długi spadkowe i kolejność odrzucania spadku

Jeżeli wujek pozostawił jedynie długi, to Pani mąż powinien odrzucić spadek. Bowiem zgodnie z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Zgodnie natomiast z treścią art. 932 K.c.: „§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. § 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. § 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. § 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.”.

Odrzucenie spadku przez zstępnych rodzeństwa

Skoro wujek nie posiadał żony oraz dzieci, a jego rodzice nie żyli w dacie śmierci wujka, to w następstwie dziedziczy jego rodzeństwo, a w przypadku braku rodzeństwa – zstępni rodzeństwa, a więc Pani mąż. Jeżeli wujek nie pozostawił masy spadkowej, a jedynie zadłużenie, konieczne jest, aby mąż odrzucił spadek. Jeżeli zależy Państwu na czasie, proponuję udać się do notariusza. Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 K.c.: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”. Jak wynika z tego przepisu, początek biegu terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku rozpoczyna bieg od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Czyli termin ten powinien być liczony w sposób zindywidualizowany w stosunku do każdego spadkobiercy z osobna. Z uwagi na to mąż w terminie 6 miesięcy – od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku, a więc najczęściej przyjmując od daty śmierci wujka – powinien złożyć do sądu lub przed notariuszem oświadczenie o odrzucenie spadku. Po złożeniu takiego oświadczenia będzie uważany jako osoba, która nie dożyła otwarcia spadku, a więc niepodlegająca dziedziczeniu.

Uzyskanie skróconego odpisu aktu zgonu w USC

Jak już wspomniałam, jeśli zależy Państwu na czasie, proponuję udać się do notariusza. Skrócony odpis aktu zgonu mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mąż powinien wylegitymować się dowodem osobistym i najlepiej postanowieniami o nabyciu spadku po swoim zmarłym tacie wraz z jego aktem zgonu, tak aby wykazać interes prawny w ubieganiu się o wydanie aktu zgonu, a więc chęć odrzucenia spadku. Jeżeli USC nie będzie chciał wydać aktu zgonu, mąż powinien złożyć wniosek o odrzucenie spadku do sądu, albowiem wówczas sąd zobowiąże męża do dostarczenia aktu zgonu wujka. Takie wezwanie do wykonania zobowiązania wykazuje interes prawny męża do podjęcia dokumenty i po okazaniu pisma w USC akt zostanie mu wydany. Proponuję jednak w pierwszej kolejności udać się do USC, okazać powyższe dokumenty, albowiem urzędnik powinien wydać na ich podstawie skrócony odpis aktu zgonu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »