Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do mieszkania komunalnego po otrzymaniu darowizny mieszkania

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Teściowa chce przepisać mieszkanie na syna (mojego męża) tak, aby po jej śmierci nie było problemów ze spadkiem. Obecnie ona jest w pełni sił i zamieszkuje powyższy lokal. Jesteśmy najemcami lokalu komunalnego i martwię się, że zostanie nam odebrane prawo do niego. Proszę o poradę, co zrobić. Czy najemca mieszkania komunalnego może przyjąć darowiznę postaci mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do mieszkania komunalnego po otrzymaniu darowizny mieszkania

Wypowiedzenie umowy najemcy

Zgodnie z art. art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”. Z kolei zgodnie z ustępem 3 pkt 2: „właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Zobacz też: Jak zostać współnajemcą mieszkania komunalnego

Darowizna mieszkania dla najemcy

Jeśli więc na skutek darowizny Pani mąż jako najemca/współnajemca lokalu komunalnego stanie się właścicielem innego lokalu położonego w tej samej miejscowości co lokal komunalny lub w jej pobliży (do 30 km około) i lokal ten ma dobry standard, to wówczas gmina może wypowiedzieć stosunek najmu lokalu komunalnego. Jeśli zaś owe mieszkanie, które ma być darowane, jest położone w innej miejscowości, to nie ma problemu i gmina nie może wypowiedzieć najmu lokalu komunalnego.

Dwóch najemców

Jeśli zaś teściowa daruje mieszkanie tylko Pani mężowi, nie zaś Państwu razem, a stronami umowy najmu lokalu komunalnego jesteście Państwo oboje, wyraźnie wpisani każde z osobna jako najemca, to gmina musiałaby wypowiedzieć najem Państwu obojgu razem (jeśli oboje jesteście stroną, a nie tylko mąż). Wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego wobec Pani będzie zaś nieskuteczne, bowiem Pani nie spełni przesłanki z art. 11 ust. 3 pkt 2, tj. nie ma tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (będzie je wówczas miał tylko mąż).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl